Vyberte typ rozhraní v nabídce nahoře: REST nebo SOAP.