Varování: Původní REST rozhraní již není do budoucna udržitelné a nebude nadále rozvíjeno. Přejděte se svými aplikacemi na nové REST rozhraní. Detailní informace a harmonogram přechodu naleznete na této stránce.

ng_prijimacky
Description Přijímací řízení
Type REST_OLD
Address /ws/services/rest/ng_prijimacky
Specifikace
Title ng_prijimacky

Operation

getUchazecInfo
Comment Vrací informace o jednom zadaném uchazeči a jeho jednotlivých přijímacích řízeních.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ng_prijimacky/getUchazecInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
MA (Management)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_rok String Akademický rok, na který se přijímací řízení koná
p_rodCislo String Rodné číslo
p_osobIdno BigDecimal Univerzitní číslo uchazeče
p_uchazecIdno BigDecimal Oborové číslo uchazeče