Varování: Původní REST rozhraní již není do budoucna udržitelné a nebude nadále rozvíjeno. Přejděte se svými aplikacemi na nové REST rozhraní. Detailní informace a harmonogram přechodu naleznete na této stránce.

ucitel
Description Učitelé
Type REST_OLD
Address /ws/services/rest/ucitel
Specifikace
Title ucitel

Operation

deleteUcitelOsobniUdaje
Comment Smaže záznam v tabulce UCITELE. Ucitele lze identifikovat buď identifikátorem ucitIdno nebo rodnym cislem.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/deleteUcitelOsobniUdaje
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdnoForDelete Long UcitIdno učitele ke smazání.
rodCisloForDelete String Rodne cislo učitele ke smazání.

getGarant_ProgramOborByRC
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným rodným číslem. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/getGarant_ProgramOborByRC
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, text/csv
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
rc String

getGarant_ProgramOborByRC2
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným rodným číslem. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/getGarant_ProgramOborByRC
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
rc String

getGarant_ProgramOborByUcitIdno
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným ID ucitele. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/getGarant_ProgramOborByUcitIdno
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, text/csv
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long
rok String

getGarant_ProgramOborByUcitIdno2
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným ID ucitele. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/getGarant_ProgramOborByUcitIdno
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long
rok String

getUcitIdnoByStagLogin
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě STAGovského uživatelského jména učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/getUcitIdnoByStagLogin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagLogin String Stag login učitele.

getUcitelInfo
Comment Vrátí širší informace o učiteli na základě jeho STAGovského ID.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/getUcitelInfo
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long Stagovské ID učitele.
lang String

getUciteleKatedry
Comment Vrátí seznam učitelů zadaného pracoviště nebo podřízených pracovišť.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/getUciteleKatedry
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String Pracoviště vyučujícího. Může být uvedena katedra, fakulta nebo REK - vrátí vždy vyučujícíc všech podřízených pracovišť
jenAktualni Boolean Zda zobrazovat jen aktuální učitele. Není-li uvedeno, zobrazují se jen aktuální. Je-li false, zobrazují se i neaktuální.
zobrazitExternisty Boolean Zda zobrazovat externisty a nebo nikoliv. Není-li uvedeno, JSOU externisti zobrazeni.
lang String

getUcitelePredmetu
Comment Vrátí seznam učitelů zadaného předmětu a jeho rozvrhových akcí. U každého záznamu výsledku je v atributu 'vazbaNaPredmet' bud 'pr' (učitel je uveden přímo u předmětu a pak je v atributu 'typAkce' poskládán řetězec 4 znaků A/N určujících postupně, zda je učitel veden jako garant/přednášející/cvičící/seminařící) a nebo 'ra' (učitel je veden u nějaké rozvrhové akce, pak je v atributu 'typAkce' uveden typ dané akce - př/cv/se). Pokud má učitel více různých výskytů, je ve výsledku uveden vícekrát.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/getUcitelePredmetu
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String

getUciteleRoakce
Comment Vrátí seznam učitelů zadané rozvrhové akce, která je zadána svým roakIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/getUciteleRoakce
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
roakIdno Long

insertUcitelOsobniUdaje
Comment Vloží do systému nového učitele. Vrací zpět informace o tomto učiteli plus vyplněné ucitIdno (ktere IS/STAG vygeneruje sám)
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest/ucitel/insertUcitelOsobniUdaje
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSUcitelOsobniUdajeBean

najdiUcitelePodleJmena
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) a některé další informace na základě jména a/nebo příjmení učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/najdiUcitelePodleJmena
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
prijmeni String Příjmení pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
jmeno String Jméno pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
lang String

selectUcitelOsobniUdaje
Comment Vrátí osobní údaje učitele z tabulky UCITELE.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/selectUcitelOsobniUdaje
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno long ID učitele, jehož údaje jsou požadovány

selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu
Comment Vrátí statistiku - pocty vyzkousenych studentu na predmetech/typech terminu ucitele/ucitelu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ucitel/selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu
Možné výstupní MIME typy */*
Areas selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu, root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rokPlatnosti String Akademický rok
semestr String Semestr
ucitIdno Long ID jednotlivého učitele
ucitelPracoviste String Pracoviště (katedra) učitele
ucitelFakulta String Fakulta nadřazená pracovišti/katedře učitele
zTerminu Boolean Je-li TRUE, berou se data z tabulek terminu a prihlaseni na ne. Je-li FALSE ci neni-li vubec zadano, bere se ze znamek (zde se pro jednoduchost pocita, ze byl-li predmet splnen na nekolikaty pokus, predpoklada se, ze student byl zkousen danym ucitelem i na vsech predchozich neuspesnych pokusech).

updateUcitelOsobniUdaje
Comment Upraví záznam v tabulce UCITELE. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest/ucitel/updateUcitelOsobniUdaje
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSUcitelOsobniUdajeBean Položky k úpravě. Musí být uvedena položka ucitIdno, která identifikuje učitele.