Varování: Původní REST rozhraní již není do budoucna udržitelné a nebude nadále rozvíjeno. Přejděte se svými aplikacemi na nové REST rozhraní. Detailní informace a harmonogram přechodu naleznete na této stránce.

vizitka
Description VIZITKA - služby týkající se osobní vizitky a telefonního seznamu.
Type REST_OLD
Address /ws/services/rest/vizitka
Specifikace
Title vizitka

Operation

getUredniHodinyPracoviste
Comment Vrátí seznam úředních hodin pro dane pracoviste (pracoviste) tak, jak jsou uvedeny v telefonním seznamu ZČU
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/vizitka/getUredniHodinyPracoviste
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
pracoviste String Zkratka pracoviste.

getVizitka
Comment Vrátí vizitku osoby.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/vizitka/getVizitka
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Login osoby

getVizitkaByUcitidno
Comment Vrátí vizitku osoby.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/vizitka/getVizitkaByUcitidno
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitidno Long Ucitidno osoby