Title Address Description
ciselniky /ws/services/soap/ciselniky Číselníky STAGu
cro_studenti /ws/services/soap/cro_studenti CRO STAG studetni Služby.
cro_ucitele /ws/services/soap/cro_ucitele CRO STAG ucitele Služby.
ects /ws/services/soap/ects ECTS služby.
help /ws/services/soap/help Různé pomocné a interní služby
jis_osoby /ws/services/soap/jis_osoby CRO JIS Služby.
kalendar /ws/services/soap/kalendar Kalendář, harmonogram ak. roku, atd.
koleje /ws/services/soap/koleje Koleje - žádosti atd.
kvalifikacniprace /ws/services/soap/kvalifikacniprace Kvalifikační práce (diplomky, bakalářky)
mistnost /ws/services/soap/mistnost Místnosti
ng_mobility /ws/services/soap/ng_mobility Mobility
ng_predmety /ws/services/soap/ng_predmety Předměty
ng_prijimacky /ws/services/soap/ng_prijimacky Přijímací řízení
ng_programy /ws/services/soap/ng_programy Studijní programy a plány
ng_qram /ws/services/soap/ng_qram QRAM - kvalifikační rámec
ng_redop /ws/services/soap/ng_redop REDOP
ng_studenti /ws/services/soap/ng_studenti Studenti - seznamy
ng_terminy /ws/services/soap/ng_terminy Termíny
ng_users /ws/services/soap/ng_users Uživatelé a konta
orion /ws/services/soap/orion ORION - služby týkající se spojení mezi ORION a IS/STAG na ZČU
platby /ws/services/soap/platby Služby týkající se plateb.
predmety /ws/services/soap/predmety Předměty
prijimacky /ws/services/soap/prijimacky Přijímací řízení
programy /ws/services/soap/programy Studijní programy, obory, segmenty atd.
rozvrhy /ws/services/soap/rozvrhy Rozvrhy
soubory /ws/services/soap/soubory Soubory v IS/STAG
student /ws/services/soap/student Studenti.
terminy /ws/services/soap/terminy Termíny zkoušek
ucitel /ws/services/soap/ucitel Učitelé
users /ws/services/soap/users Uživatelé - Spojení mezi externím uživatelským jménem a identitami v IS/STAG.
vizitka /ws/services/soap/vizitka VIZITKA - služby týkající se osobní vizitky a telefonního seznamu.
vsp /ws/services/soap/vsp Služby poskytující data pro vizualizaci (studentova) studijního plánu. POZOR - jedná se o INTERNÍ služby, které lze využívat, ale s rizikem, že může kdykoliv dojít k jejich změně a to i bez předchozího ohlášení!
zakaznici /ws/services/soap/zakaznici Zakaznici IS/STAG - sluzby pro ziskani informaci o instalacich IS/STAG u nasich zakazniku
zcu_troz /ws/services/soap/zcu_troz TROZ na ZČU
znamky /ws/services/soap/znamky Známky