vizitka
Description VIZITKA - služby týkající se osobní vizitky a telefonního seznamu.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/vizitka
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title VizitkaServiceImplPort

Operation

getUredniHodinyPracoviste
Comment Vrátí seznam úředních hodin pro dane pracoviste (pracoviste) tak, jak jsou uvedeny v telefonním seznamu ZČU
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
pracoviste String Zkratka pracoviste.

getVizitka
Comment Vrátí vizitku osoby.
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Login osoby

getVizitkaByUcitidno
Comment Vrátí vizitku osoby.
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitidno Long Ucitidno osoby