ng_prijimacky
Description Přijímací řízení
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_prijimacky
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_prijimackyServiceImplPort

Operation

getUchazecInfo
Comment Vrací informace o jednom zadaném uchazeči a jeho jednotlivých přijímacích řízeních.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
MA (Management)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_rok String Akademický rok, na který se přijímací řízení koná
p_rodCislo String Rodné číslo
p_osobIdno BigDecimal Univerzitní číslo uchazeče
p_uchazecIdno BigDecimal Oborové číslo uchazeče