ng_mobility
Description Mobility
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_mobility
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_mobilityServiceImplPort

Operation

getSmlouvyIIA
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Bilaterální mezi-institucionální smlouva
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
EI (Institutional ECTS coordinator)
MA (Management)
EP (Departmental ECTS coordinator)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_nazev String Název smlouvy
p_akad_rok_od String Platná v akad. roce od
p_akad_rok_do String do
p_stat String Stát cizí školy
p_skola String Cizí škola
p_hlavni_nadpis String Hlavní nadpis na první straně