koleje
Description Koleje - žádosti atd.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/koleje
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title KolejeServiceImplPort

Operation

getZadostiOKolej
Garance Garantováno minimálně do 23.2.2025
Comment Vrátí aktuální seznam žádostí o kolej podle zadaných kritérií.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String
prijmeni String Příjmení studenta, není-li uveden, berou se všichni studenti
fakultaIn String Fakulta žádající. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
fakultaOut String Fakulta hradící. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
stavIn String Stav IN. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
stavOut String Stav OUT. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
kolejIn String Kolej IN. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
zPrijimacek String Zda je to z přijímaček. Může být uvedeno A, N, %. (% znamená, že se zobrazují studenti normální i z přijímaček). Pokud není uvedeno, bere se %.
typ String A = zobrazit JEN doktorandy, N = zobrazit jen NEdoktorandy. % nebo není-li uvedeno, zobrazí oba typy.