prijimacky
Description Přijímací řízení
Type SOAP
Address /ws/services/soap/prijimacky
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title PrijimackyServiceImplPort

Operation

getKody
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String

getKodyObory
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení - až do úrovně oborů/kombinací
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String

getPrijimaciObory
Comment Vrátí seznam přijímacích oborů dle zadaných kritérií otevřených nyní pro e-přihlášku. Bere vždy po každou fakultu aktuální rok, pro který právě probíhá přijímací řízení.
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
misto String
forma String
typ String
lang String

getRizeniKombinace
Comment Najde kombinace oborů, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniObory
Comment Najde obory, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniStatistika
Comment Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne UROVEN) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
uroven Integer Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStatistikaSPredmety
Comment Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů, až do úrovně s jednotlivými předměty. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne zobrazovatZeSS a zobrazovatJenPisemne) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
zobrazovatZeSS Boolean Zda zobrazovat i předměty ze SŠ. Není-li uvedeno, pak ano.
zobrazovatJenPisemne Boolean Zda zobrazovat jen předměty s formou písemnou. Není-li uvedeno, pak ne.

getRizeniStudijniProgramy
Comment Najde studijní programy, které mají v zadaném roce alespoň jeden vypsaný obor pro přijímačky
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
lang String

getVysledkyKody
Comment Vrátí přehled použitých výsledků zápisu versus kódy rozhodnutí v přijímacím řízení
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String