znamky
Description Známky
Type SOAP
Address /ws/services/soap/znamky
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title ZnamkyServiceImplPort

Operation

getZkouskovyKatalog
Comment Vrati PDF se zkouskovym katalogem pro zadanou variantu predmetu a semestr.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste String
zkratka String
rok String
semestr String
lang String

getZnamkyByPredmet
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném předmětu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String

getZnamkyByRoakce
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na dané rozvrhové akci.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long

getZnamkyByStudent
Comment Vrátí seznam známek studenta. Lze filtrovat podle ak. roku, semestru, předmětu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String Není-li uveden, na ak. roce nezáleží
semestr String
pracZkr String
zkrPredm String

getZnamkyByTermin
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném zkouškovém termínu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long

uploadZnamek
Comment Provede nahrání zadaných známek do STAGu. Tuto metodu mohou volat uživatelé s rolemi: vyučující, katedra, tajemník fakulty, administrátor.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
znamky WSHromadnaZnamkaListBean Seznam známek k nahrání