ng_studenti
Description Studenti - seznamy
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_studenti
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_studentiServiceImplPort

Operation

getKarierniPortalStudentInfo
Comment Vrátí informace požadované kariérním portálem o studentovi. RT 331328. Je nutno na každé škole pak zapnout konfigurací ve ws-config.properties.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
externalLoginName String Uživatelské jméno studenta, které má v externím systému pro přihlašování (např. v SSO Shibboleth a podobně)
rodneCislo String Rodné číslo studenta
klubAbsolventuEmail String E-mail uvedený v modulu klubu absolventů

getVazbyUcitelStudent
Comment Vrátí seznam objektů (předmětů, rozvrhových akcí, termínů zkoušek), na kterých se aktuální volající vyučující a student zadaný číslem své karty setkávají.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
VY (Lecturer)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno BigDecimal ID učitele - napevno podle volajícího uživatele
cisloKarty String Číslo karty požadovaného studenta