soubory
Description Soubory v IS/STAG
Type SOAP
Address /ws/services/soap/soubory
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title SouboryServiceImplPort

Operation

getSouborContent
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí obsah zadaného souboru. Služba sama o sobě nevyžaduje přihlášení (ovšem soubor případně nevydá, pokud to u něj není povoleno)
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long

getSouborContentAuth
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí obsah zadaného souboru. Služba vždy vyžaduje přihlášení
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long

getSouborContentForThesesCZ
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí obsah zadaného souboru. Určeno pouze pro komunikaci s Theses.CZ
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
soubIdno long

getSouborMetadata
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí metadata jednoho souboru zadaného identifikátorem.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
soubIdno long

getSouborOpravneni
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí informace o oprávněních aktuálního přihlášeného uživatele na zadaný soubor.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long

getSouboryMetadata
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí metadata všech souborů dle zadaných kritérií (tj. například všechny soubory pro zadanou kvalifikační práci atd.). Není-li některý parametr uveden, znamená to, že na něm nezáleží. Zároveň vždy musí být uveden alespoň jeden parametr z množiny, která specifikuje objekt, na který je soubor navázán (tj. např. ID kvalifičkaní práce, ID žádosti atd...)
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
tysoIdno Long Filtruje požadovaný typ souboru. Je-li prázdné, typ souboru není omezen.
adipIdno Long Identifikátor kvalifikační práce, na kterou je soubor přímo navázán
stpsIdno Long Identifikátor příjezdu, na který je soubor přímo navázán
stzaIdno Long Žádost studenta, na kterou je soubor přímo navázán
osCislo String Osobní číslo studia, na které je soubor přímo navázán

getTypSouboru
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí požadovaný typ souboru.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
tysoIdno long

getTypySouboru
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí seznam všech typů souborů podporovaných v IS/STAG.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

updateSouborSetExterniURL
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vymění soubor uložený v databázi IS/STAG (ODSTRANÍ JEJ) za zadané externí URL souboru. Pro role ADMINISTRATOR, KNIHOVNA a KNIHOVNA_SPRAVCE. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby. Při volání této služby pro soubor nějaké kvalifikační práce se tato práce nepřeplánuje k odeslání do Theses.CZ.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Administrator's library)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long
souborURL String Nové URL, které bude uloženo k souboru v IS/STAG