help
Description Různé pomocné a interní služby
Type SOAP
Address /ws/services/soap/help
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title HelpServiceImplPort

Operation

getStagUserForActualUser
Comment Vrátí informace o IS/STAG roli, které má aktuální (přihlášený) uživatel. Vrací právě jednu roli určenou parametrem stagUser. Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForActualUser
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForActualUserV2
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForLoginTicket
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

getStagUserListForLoginTicketV2
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

testService
Comment Zkusebni sluzba pouze na testovani volani. Vraci retezec obsahujici zakladni informace.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
parametr String