ng_programy
Description Studijní programy a plány
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_programy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_programyServiceImplPort

Operation

selectKombinaceInfo
Comment Vrátí informaci o kombinaci zadané svým kombIdno
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kombIdno BigDecimal ID kombinace