terminy
Description Termíny zkoušek
Type SOAP
Address /ws/services/soap/terminy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title TerminyServiceImplPort

Operation

getTerminyProStudenta
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů pro zadaného studenta - vrací platné termíny + termíny, které jsou neplatné (zrušené), ale student je na nich zapsán. U výsledných termínů vrací i mnoho příznaků, které značí, v jakém stavu je daný termín ve vztahu ke studentovi (tj. zda jej má zapsaný, zda si jej může zapsat, případně proč si jej zapsat nemůže). Vrací defakto datový podklad který je shodný jako portálové stránka pro zápis studenta na termíny.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
lang String

getTerminyZkousek
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno Long Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra String
zkratka String
semestr String Semestr, neni-li uveden, na semestru nezáleží.
rok String
osCislo String Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle Boolean Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni Boolean Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene Boolean Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane Boolean Zda vyhledat i blokované termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang String

getTerminyZkousekICAL
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo. V ICAL formátu např. pro GoogleCalendar.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno Long Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra String
zkratka String
semestr String Semestr, neni-li uveden, na semestru nezáleží.
rok String
osCislo String Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle Boolean Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni Boolean Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene Boolean Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane Boolean Zda vyhledat i blokované termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang String

odhlasStudentaZTerminu
Comment Provede odzapsani studenta (osCislo) od zadaneho zkouskoveho terminu (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho odzapisu) nebo jakykoliv jiny text, ktery obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se odzapis nezdaril.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
termIdno long
lang String

zapisStudentaNaTermin
Comment Provede zapis studenta (osCislo) na zadany zkouskovy termin (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho zapisu) nebo jakykoliv jiny text, ktery obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se zapis nezdaril.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
termIdno long
lang String