jis_osoby
Description CRO JIS Služby.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/jis_osoby
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title JisOsobyCroServiceImplPort

Operation

deleteOsobu
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Smaže JIS osobu dle zandaných vyhledávacích podmínek)
Areas JisCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
where WSJisWhere

insertOsobu
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vloží do systému novou JIS osobu. Vrací zpět osobIdNo (ktere JIS vygeneruje sám)
Areas JisCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
jisOsoba WSJisOsoba

selectAllOsoby
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí vsechny osoby v JIS
Areas JisCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account

selectChangedKarty
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí seznam osob a karet, u kterych doslo v casem rozpeti from - to ke zmene
Areas JisCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
from Date
to Date

selectOsobu
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí osobu dle zadaneho identifikatoru
Areas JisCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
where WSJisWhere

updateOsobu
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Změní údaje JIS osoby. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
Areas JisCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
jisOsoba WSJisOsoba
where WSJisWhere