orion
Description ORION - služby týkající se spojení mezi ORION a IS/STAG na ZČU
Type SOAP
Address /ws/services/soap/orion
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title OrionServiceImplPort

Operation

getKalendarOsoby
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh osoby na ZČU podle jejího orion loginu (pripadne podle jejiho linku vygenerovaneho v portalu), ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Pokud má osoba více identit (student i učitel, více os. čísel..), vrací všechny identity dohromady. Pro studenta vrací rozvrh jeho předmětů plus termíny zkoušek, na kterých je/byl přihlášen, pro vyučujícího rozvrh jím vyučovaných předmětů a termínů jím zkoušených zkoušek
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Orion login uživatele nebo speciální link uživatele vygenerovaný v portálu (přístup přes orion login bude brzy omezen)
rokOd Long
rokDo Long
semestr String Semestr. Není-li uveden, berou se oba semestry
lang String

getOrionLoginByOsobniCislo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí Orion login studenta podle jeho osobního čísla. Může vrátit prázdný řetězec - student nemusí mít Orion login.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String

getOrionLoginByUcitIdno
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí ORION login učitele na základě STAGovského ID (ucitIdno).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long STAG ID učitele (ucitIdno).

getOsobniCislaByOrionLogin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam osobních čísel studenta dle jeho zadaného Orion loginu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Orion login studenta

getUcitIdnoByOrionLogin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě ORION uživatelského jména učitele.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
orionLogin String Orion login učitele.