hkResults
Description Rozhraní pro příjem dokumentů zpracovaných externím systémem pro hromadné zpracování dokumentů
Type REST
Address /ws/services/rest2/hkResults
Specifikace REST WADL  Open API  Open API (YAML) 
Title hkResults

Operation

storeDocument
Comment Služba očekává přijetí hotových PDF souborů z externího systému pro hromadné zpracování dokumentů.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/hkResults/storeDocument
Možné vstupní MIME typy multipart/form-data
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String
arg1 String
arg2 String
arg3 InputStream