hkResults
Description Rozhraní pro příjem dokumentů zpracovaných externím systémem pro hromadné zpracování dokumentů
Type REST
Address /ws/services/rest2/hkResults
Specifikace
Title hkResults

Operation

storeDocument
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba očekává přijetí hotových PDF souborů z externího systému pro hromadné zpracování dokumentů.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/hkResults/storeDocument
Možné vstupní MIME typy multipart/form-data
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String
arg1 String
arg2 String
arg3 InputStream

storeSummary
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba očekává přijetí 'košilek' z modulu podepisování.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/hkResults/storeDocument/summary
Možné vstupní MIME typy multipart/form-data
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String
arg1 String
arg2 String
arg3 InputStream