student
Description Studenti.
Type REST
Address /ws/services/rest2/student
Specifikace
Title student

Operation

getDoktorandi
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam doktorandů dle zadaných kritérií.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getDoktorandi
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas getDoktorandi, root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakultaSp String Fakulta
kodSp String Kód st. programu
formaSp String Forma st. programu
jazykPlanu String Jazyk plánu
pracoviste String Pracoviště
stav String Stav
zacatekOd Date Začátek studia OD
zacatekDo Date Začátek studia DO
rocnikOd Integer Ročník OD
rocnikDo Integer Ročník DO
konecOd Date Konec studia OD
konecDo Date Konec studia DO
skolitelUcitIdno Long ID školitele (ucitIdno)
skolitelSpecialistaUcitIdno Long ID školitele specialisty (ucitIdno)

getDoktorandiSpecial
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam doktorandů dle zadaných kritérií. Webova sluzba je urcena pro specialni pripady, bezne bude vypnuta.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getDoktorandiSpecial
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakultaSp String Fakulta
kodSp String Kód st. programu
formaSp String Forma st. programu
jazykPlanu String Jazyk plánu
pracoviste String Pracoviště
stav String Stav
zacatekOd Date Začátek studia OD
zacatekDo Date Začátek studia DO
rocnikOd Integer Ročník OD
rocnikDo Integer Ročník DO
konecOd Date Konec studia OD
konecDo Date Konec studia DO
skolitelUcitIdno Long ID školitele (ucitIdno)
skolitelSpecialistaUcitIdno Long ID školitele specialisty (ucitIdno)

getStudentFull
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati studenta z tabulky STUDENTI zadaneho svym osobnim cislem osCislo.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentFull
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String

getStudentInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o zadaném studentovi. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String Je-li uveden rok, vrací informace k tomuto roku (obor co tehdy student studoval atd.). Není-li uveden rok, vrací informace k poslednímu ak. roku, kdy student studoval/studuje.
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentNaOboruVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati zaznam z tabulky STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE pro zadaneho studenta, rok a studijni plan.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentNaOboruVRoce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rokPlatnosti String
stplIdno long

getStudentPredmetyAbsolvoval
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů studenta s informací o tom, zda daný předmět absolvoval či nikoliv. Služba je určena pro volání studentem, tj. student musí být přihlášen a uvidí pouze informace o svém osobním čísle.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentPredmetyAbsolvoval
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String Osobni cislo studenta

getStudentPredmetyAbsolvovalRef
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů studenta s informací o tom, zda daný předmět absolvoval či nikoliv. Určeno pro roli studijní referentka a prorektor.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentPredmetyAbsolvovalRef
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
ZR (Zahraniční referentka)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String Osobni cislo studenta
stagUser String

getStudentVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati zaznam z tabulky STUDENTI_V_ROCE pro zadaneho studenta a rok.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentVRoce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rokPlatnosti String

getStudentVRoceByOsCislo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati vsechny zaznamy z tabulky STUDENTI_V_ROCE pro zadaneho studenta - serazeno dle ak. roku
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentVRoceByOsCislo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
lang String

getStudentiByFakulta
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů fakulty. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByFakulta
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
rok String Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
financovani String Omezit pouze na studenty s daným financováním
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia, zda MŠMT hradí příspěvek na studenta (P58) a zda za něj do půl roku přestane platit (P59). Mohou vidět pouze role referentky, tajemníka fakulty, prorektora a administrátora.
lang String

getStudentiByFakultaRC
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů fakulty s rodnými čísly a omezeným množstvím údajů. Určeno primárně pro různé exporty seznamu studentů do LDAP systémů atd.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByFakultaRC
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
rok String Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
lang String

getStudentiByKrouzek
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném kroužku (rozvrhovém). Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByKrouzek
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kod String Kód kroužku
rok String
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByObcanstvi
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů dle občanství.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByObcanstvi
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String Fakulta studenta. Není-li zadáno, na fakultě nezáleží.
obcanstvi String Občanství studenta - je-li vyplněno, musí mít student toto občanství
kromeObcanstvi String Občanství studenta - je-li vyplněno, vrací jen studenty, kteří mají jakékoliv jiné občasntví než toto. V kombinaci s parametrem kromeObcanstvi2 lze vyřadit z výběru dvě občanství.
kromeObcanstvi2 String Občanství studenta - je-li vyplněno, vrací jen studenty, kteří mají jakékoliv jiné občasntví než toto. V kombinaci s parametrem kromeObcanstvi lze vyřadit z výběru dvě občanství.
rok String Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByObor
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném oboru, kteří jej studovali/studují v zadaném roce. Obor je zadán svým oborIdno. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByObor
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
oborIdno Long
rok String
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByPredmet
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném předmětu. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByPredmet
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String V jakém semestru zobrazit studenty. Možné hodnoty: ZS, LS, % (v obou semestrech). Není-li uvedeno, bere se %.
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByRoakce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadané rozvrhové akci. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByRoakce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long ID rozvrhove akce
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByStudijniKruh
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů v zadaném kruhu (studijním). Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByStudijniKruh
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studijniKruh String Studijní kruh
rok String
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByTermin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném zkouškovém termínu. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByTermin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiDleDobyDoDatum583
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati seznam studentu, jejichž datum 58.3 je za pocet dni zadanych parametrem. (Interni poznamka - bere to z tabulky PLATBY_UKAZATELE, kde jsou tato data predpocitana vzdy kazdou noc).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiDleDobyDoDatum583
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pocetDniDoData583 int Kladne cislo >= 0 udavajici pocet dni za kolik nastane pro daneho studenta datum 58_3.

getStudiaByCisloKarty
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studií studenta podle čísla jeho karty. Pozor, studií může být více!
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudiaByCisloKarty
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
cisloKarty String

insertOsobaStudium
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Metoda, ktera vlozi data postupne do tabulek OSOBY, STUDENTI, STUDENTI_V_ROCE a STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE. Pri uspesnem volani vraci upravene datove typy (kde jsou doplneny automaticky vygenerovane hodnoty). Pokud osoba se zadanym rodnym cislem jiz existuje, nezaklada se, ale pouzije se tato jiz existujici. Pokud dojde k jakekoliv chybe, dojde k vraceni transakce do puvodniho stavu, tj. zadna operace se neprovede. Neni-li zadano rodne cislo, vygeneruje se pseudorodny kod podle data narozeni a pohlavi.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/insertOsobaStudium
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
insertOsobaStudiumData WSInsertOsobaStudiumData

insertStudentFull
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vlozi do systemu noveho studenta. Vraci zpet informace o tomto studentovi plus vyplnene osCislo (ktere IS/STAG generuje sam)
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/insertStudentFull
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
student WSStudentFull

insertStudentNaOboruVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vlozi do systemu zaznam do tabulky STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/insertStudentNaOboruVRoce
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentNaOboruVRoce WSStudentNaOboruVRoce

insertStudentVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vlozi do systemu dalsi rok studia studenta do tabulky STUDENTI_V_ROCE
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/insertStudentVRoce
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentVRoce WSStudentVRoce

najdiStudentyPodleJmena
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na základě jména a/nebo příjmení.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/najdiStudentyPodleJmena
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
prijmeni String Část příjmení nebo celé příjmení.
jmeno String Část jména nebo celé jméno.
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

updateStudentFull
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce STUDENTI. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/updateStudentFull
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
student WSStudentFull

updateStudentNaOboruVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/updateStudentNaOboruVRoce
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentNaOboruVRoce WSStudentNaOboruVRoce

updateStudentVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce STUDENTI_V_ROCE. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/updateStudentVRoce
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentVRoce WSStudentVRoce

zapisRozvrhovychAkci
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Provede zapis/odzapis/zmenu zapsanych rozvrhovych akci studenta na predmetu. Tato sluzba kombinuje vsechny moznosti (tj. zapsani, odepsani i zmeny i rozvrhovych akci). V ve vstupnim datovem typu se vyskytuje polozka 'operace'. Tato polozka musi nabyvat jedne z hodnot: 'Z' - zapis rozvrhove akce, 'O' - odzapis rozvrhove akce.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/zapisRozvrhovychAkci
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
zapisStudentuRequest ZapisStudentuRequest Zakladni informace o studentovi, zapisovanem predmetu plus seznam zapisovanych ci odepisovanych rozvrhovych akci