zakaznici
Description Zakaznici IS/STAG - sluzby pro ziskani informaci o instalacich IS/STAG u nasich zakazniku
Type REST
Address /ws/services/rest2/zakaznici
Specifikace
Title zakaznici

Operation

getSeznamProvozovanychWS
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati seznam vsech provoznich webovych sluzeb nad IS/STAG u vsech nasich zakazniku.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/zakaznici/getSeznamProvozovanychWS
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)