jis
Description JIS
Type REST
Address /ws/services/rest2/jis
Specifikace
Title jis

Operation

getKolobezkySouhlasy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati seznam souhlasu s pujcovanim kolobezek na ZCU.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/jis/getKolobezkySouhlasy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
typSouhlasu String Typ souhlasu. Neni-li uvedeno, bere se typ 'KB'
datumCasOd Date Je-li uvedeno, vrati pouze zaznamy OD uvedeneho data a casu