ng_programy
Description Studijní programy a plány
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_programy
Specifikace REST WADL  Open API  Open API (YAML) 
Title ng_programy

Operation

selectKombinaceInfo
Comment Vrátí informaci o kombinaci zadané svým kombIdno
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_programy/selectKombinaceInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kombIdno BigDecimal ID kombinace