ng_predmety
Description Předměty
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_predmety
Specifikace
Title ng_predmety

Operation

getPredmetyDetailniInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Detailní informace o předmětech včetně nového QRAM
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_predmety/getPredmetyDetailniInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_fakulta String Fakulta předmětu
p_prac_zkr String Katedra předmětu
p_zkr_predm String Zkratka předmětu
p_rok_varianty String Rok varianty předmětu
p_stav_akreditace String Stav akreditace předmětu
p_garant_prijmeni String Příjmení garanta

getPredmetyPlanuDetailniInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Detailní informace o předmětech stud. plánů včetně nového QRAM
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_predmety/getPredmetyPlanuDetailniInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_fakulta String Fakulta programu
p_typ String Typ programu
p_forma String Forma programu
p_stpridno BigDecimal Studijní program
p_oblast_vzdelavani String Oblast vzdělávání programu
p_obor String Specializace
p_jazyk String Vyučovací jazyk
p_verze_planu String Verze plánu
p_rok_platnosti String Rok platnosti plánu

searchSimplePredmety
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Jednoduché vyhledávání předmětů podle několika kritérií.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_predmety/searchSimplePredmety
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_lang String Jazyk výstupu
p_fakulta String Fakulta předmětu
p_pracZkr String Katedra předmětu
p_zkrPredm String Zkratka předmětu
p_rokVarianty String Rok varianty předmětu
p_nazev String Název předmětu
p_kredity String Počet kreditů
p_vyukaZs String Výuka ZS?
p_vyukaLs String Výuka LS?
p_jazykZkr String Jazyk výuky předmětu
p_urovenVypoctena String Úroveň - vypočtená
p_skupinaAkreditaceZkr String Skupina akreditace
p_ectsNabizetUPrijezdu String Nabízet u ECTS příjezdů?
p_ectsZobrazit String Zobrazit v ECTS Course Catalogu?