orion
Description ORION - služby týkající se spojení mezi ORION a IS/STAG na ZČU
Type REST
Address /ws/services/rest2/orion
Specifikace
Title orion

Operation

getKalendarOsoby
Comment Vrátí rozvrh osoby na ZČU podle jejího orion loginu (pripadne podle jejiho linku vygenerovaneho v portalu), ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Pokud má osoba více identit (student i učitel, více os. čísel..), vrací všechny identity dohromady. Pro studenta vrací rozvrh jeho předmětů plus termíny zkoušek, na kterých je/byl přihlášen, pro vyučujícího rozvrh jím vyučovaných předmětů a termínů jím zkoušených zkoušek
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getKalendarOsoby
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Orion login uživatele nebo speciální link uživatele vygenerovaný v portálu (přístup přes orion login bude brzy omezen)
rokOd Long
rokDo Long
semestr String Semestr. Není-li uveden, berou se oba semestry
lang String

getOrionLoginByOsobniCislo
Comment Vrátí Orion login studenta podle jeho osobního čísla. Může vrátit prázdný řetězec - student nemusí mít Orion login.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getOrionLoginByOsobniCislo
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String

getOrionLoginByUcitIdno
Comment Vrátí ORION login učitele na základě STAGovského ID (ucitIdno).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getOrionLoginByUcitIdno
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long STAG ID učitele (ucitIdno).

getOsobniCislaByOrionLogin
Comment Vrátí seznam osobních čísel studenta dle jeho zadaného Orion loginu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getOsobniCislaByOrionLogin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Orion login studenta

getUcitIdnoByOrionLogin
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě ORION uživatelského jména učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getUcitIdnoByOrionLogin
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
orionLogin String Orion login učitele.