platby
Description Služby týkající se plateb.
Type REST
Address /ws/services/rest2/platby
Specifikace
Title platby

Operation

getSestavaZROStip
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba vracející stejná data jako sestava Z_ROSTIP v klientovi IS/STAG. Pouze má omezenou množinu vstupních parametrů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/platby/getSestavaZROStip
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SP (Spec. officer)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
druhPredpisu String
typPredpisu String
osCislo String
stavStudenta String
rok String

zalozSplatkovyKalendar
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba pro založení splátkového kalendáře - upraví zadaný záznam z PZ_DOKLADY, změní rozpis plateb na tomto záznamu. Upravuje castku, datum prvni splatky, pocet splatek a jejich periodu (perioda je klic z ciselniku 'PLATBA_PERIODA'). Služba buď vrací řetězec 'OK', pokud bylo vše bez problémů, nebo jakýkoliv jiný řetězec v případě chyby - pak obsahuje přímo text chyby.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/platby/zalozSplatkovyKalendar
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
splatkovyKalendarInput SplatkovyKalendarInput