ng_qram
Description QRAM - kvalifikační rámec
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_qram
Specifikace REST WADL  Open API  Open API (YAML) 
Title ng_qram

Operation

getQramPredmetu
Comment Vrátí informace o novém QRAM (kvalifikacnim ramci) zadaného předmětu. Nahrazuje službu 'predmety/getPredmetECTSInfo', která vracela 'starý QRAM' předmětu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_qram/getQramPredmetu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rokVarianty String Rok varianty předmětu
pracZkr String Pracoviště předmětu
zkrPredm String Zkratka předmětu
qramKategorie String QRAM kategorie
qramSchopnosti String QRAM schopnosti