programy
Description Studijní programy, obory, segmenty atd.
Type REST
Address /ws/services/rest2/programy
Specifikace
Title programy

Operation

getBlokInfo
Comment Vrátí detailní informace o bloku dle jeho identifikačního čísla blokIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getBlokInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
lang String

getBlokyPlanu
Comment Vrátí seznam bloků plánu zadaného identifikačním číslem plánu stplIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getBlokyPlanu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getBlokySegmentu
Comment Vrátí seznam bloků segmentu zadaného identifikačním číslem segmentu sespIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getBlokySegmentu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
sespIdno Long
lang String

getOblastiVzdelavaniProgramu
Comment Vrati seznam oblasti vzdelavani pro zadany studijni program.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getOblastiVzdelavaniProgramu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno long
lang String

getOborInfo
Comment Vrátí detailní informace o oboru dle jeho identifikačního čísla oborIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getOborInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
lang String

getOboryQRAMInfo
Comment Vrátí detailní informace o oborech vcetne informaci kvalifikacniho ramce (QRAM).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getOboryQRAMInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
fakulta String
rok String
forma String Forma programu
typ String Typ programu
jazyk String Jazyk programu
pouzePlatne Boolean Zda zobrazovat pouze platne obory. Pokud neni uvedeno, jsou ukazany vsechny obory.

getOboryStudijnihoProgramu
Comment Vrátí seznam oborů studijního programu zadaného identifikačním číslem stud. programu stprIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getOboryStudijnihoProgramu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno Long
rok String Vrací seznam oborů, které jsou v zadaném akademickém roce platné. Pokud rok není zadán, je použit aktuální akademický rok.
lang String

getPlanInfo
Comment Vrátí detailní informace o studijním plánu dle jeho identifikačního čísla stplIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getPlanInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getPlanyOboru
Comment Vrátí seznam studijních plánů oboru zadaného identifikačním číslem oboru oborIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getPlanyOboru
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
rok String Rok platnosti studijních plánů, které jsou požadovány. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang String

getPlanyStudenta
Comment Vrátí detailní informace o studijním plánu či plánech, které má zadaný student přiřazen v zadaný ak. rok.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getPlanyStudenta
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String
rok String Ak. rok studia studenta. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang String

getSegmentInfo
Comment Vrátí detailní informace o segmentu dle jeho identifikačního čísla sespIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getSegmentInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
sespIdno Long
lang String

getSegmentyPlanu
Comment Vrátí seznam segmentů plánu zadaného identifikačním číslem plánu stplIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getSegmentyPlanu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getStudijniProgramInfo
Comment Vrátí detailní informace o studijním programu dle jeho identifikačního čísla stprIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getStudijniProgramInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno Long
lang String

getStudijniProgramy
Comment Najde studijní programy podle zadaných kritérií
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getStudijniProgramy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
rok String
kod String Kod programu
forma String Forma programu
typ String Typ programu
jazyk String Jazyk programu
profil String Profil programu
pouzePlatne Boolean Zda zobrazovat pouze platne programy. Pokud neni uvedeno, jsou ukazany vsechny programy.
lang String