koleje
Description Koleje - žádosti atd.
Type REST
Address /ws/services/rest2/koleje
Specifikace
Title koleje

Operation

getZadostiOKolej
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí aktuální seznam žádostí o kolej podle zadaných kritérií.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/koleje/getZadostiOKolej
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String
prijmeni String Příjmení studenta, není-li uveden, berou se všichni studenti
fakultaIn String Fakulta žádající. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
fakultaOut String Fakulta hradící. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
stavIn String Stav IN. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
stavOut String Stav OUT. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
kolejIn String Kolej IN. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
zPrijimacek String Zda je to z přijímaček. Může být uvedeno A, N, %. (% znamená, že se zobrazují studenti normální i z přijímaček). Pokud není uvedeno, bere se %.
typ String A = zobrazit JEN doktorandy, N = zobrazit jen NEdoktorandy. % nebo není-li uvedeno, zobrazí oba typy.