prijimacky
Description Přijímací řízení
Type REST
Address /ws/services/rest2/prijimacky
Specifikace
Title prijimacky

Operation

getKody
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getKody
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String

getKodyObory
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení - až do úrovně oborů/kombinací
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getKodyObory
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String

getPrijimaciObory
Comment Vrátí seznam přijímacích oborů dle zadaných kritérií otevřených nyní pro e-přihlášku. Bere vždy po každou fakultu aktuální rok, pro který právě probíhá přijímací řízení.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getPrijimaciObory
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
misto String
forma String
typ String
rok String Ne-li vyplněno, tak vrací přijímací obory na daný ak. rok. Jinak vrací na takový rok, na který aktuálně přijímací řízení běží (dle parametru EPR_PRELOM_ROKU a fakulty)
jenAktualni Boolean Zda vracet jen obory aktuální v daný okamžik. Není-li uvedeno, jako by bylo 'true'
lang String

getRizeniKombinace
Comment Najde kombinace oborů, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniKombinace
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniObory
Comment Najde obory, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniObory
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniStatistika
Comment Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne UROVEN) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistika
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
uroven Integer Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStatistikaSPredmety
Comment Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů, až do úrovně s jednotlivými předměty. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne zobrazovatZeSS a zobrazovatJenPisemne) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistikaSPredmety
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
zobrazovatZeSS Boolean Zda zobrazovat i předměty ze SŠ. Není-li uvedeno, pak ano.
zobrazovatJenPisemne Boolean Zda zobrazovat jen předměty s formou písemnou. Není-li uvedeno, pak ne.

getRizeniStatistikaSpec
Comment Alternativa pro službu getRizeniStatistika. Má úplně stejný vstup/výstup, jen ji lze speciálně nakonfigurovat pro přístup vybraných uživatelů
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistikaSpec
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
uroven Integer Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStudijniProgramy
Comment Najde studijní programy, které mají v zadaném roce alespoň jeden vypsaný obor pro přijímačky
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStudijniProgramy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
lang String

getVysledkyKody
Comment Vrátí přehled použitých výsledků zápisu versus kódy rozhodnutí v přijímacím řízení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getVysledkyKody
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String