prihlaska
Type REST
Address /ws/services/rest2/prihlaska
Specifikace Open API  Open API (YAML) 
Title prihlaska

Operation

getGDPRSouhlasy
Comment Vrátí seznam souhlasů uchazeče se zpracováváním některých jeho osobních údajů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci/{osobidno}/souhlasy
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
lang String

getObsahSouboru
Comment Vrátí obsah souboru ve spisu přiřazeném k přihlášce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/pisemnosti/{idPisemnosti}
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 String
idSouboru String
arg3 HttpServletRequest

getOmezeniNaSoubory
Comment Vrátí informace o souborech, které je třeba přiložit k přihlášce na daný přijímací obor..
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prijimaciobory/{rok}/{globalidno}/soubory
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 int

getOsoba
Comment Vrátí informace o osobě jakožto o studentovi, který už někdy na dané vysoké škole studoval.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/osoby
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rodcislo String

getPodanePrihlasky
Comment Vrátí existující přihlášky uchazeče pro aktuální přijímací řízení.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazec/{osobidno}/prihlasky
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
lang String

getPredchoziStudia
Comment Vrátí informace o předchozích studiích na této škole.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/osoby/{rodcislo}/studia
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String

getPrijimaciObory
Comment Vrátí aktuálně otevřené přijímací obory.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prijimaciobory
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 PrihlaskaBeanParam

getPrijimaciProgramy
Comment Vrátí studijní programy, pod které spadají aktuálně otevřené přijímací obory.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/programy
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 PrihlaskaBeanParam

getPseudorodneCislo
Comment Vygeneruje pro uchazeče pseudorodné číslo.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/pseudorodnecislo
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
inicialy String
datumNarozeni String
pohlavi String

getSeznamPisemnosti
Comment Vrátí seznam písemností ve spisu přiřazeném k přihlášce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/pisemnosti
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long

getUchazec
Comment Vrátí informace o uchazeči.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osobidno Long
rodcislo String

getVlozeneSoubory
Comment Vrátí metadata souborů přiložených k přihlášce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long

getVysledkyPrRizeni
Comment Vrátí výsledky přijímacího řízení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/vysledky
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 long
rok String

nahradOsobniUdaje
Comment Nahradí všechny osobní údaje uchazeče novými. Vrátí obraz uložených údajů z databáze.
HTTP metoda PUT
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci/{osobidno}
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 Uchazec

nahradPrihlasku
Comment Uloží změny v přihlášce - nahradí všechny údaje novými. Vrátí obraz uložených údajů z databáze.
HTTP metoda PUT
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Rizeni
arg1 Long

odeberSouhlas
Comment Odebere souhlas se zpracováváním konkrétního osobního údaje uchazeče. Zároveň vymaže daný údaj z databáze.
HTTP metoda DELETE
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci/{osobidno}/souhlasy/{sohlidno}
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 Long

rodneCisloByOrionIdentiffikator
Comment Vrátí rodné číslo podle zadané identity studenta (tabulka ORION, položka IDENTIFIKATOR).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/utils/student_identity/{orionIdentity}/rodne_cislo
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String

smazPrihlasku
Comment Smaže existující přihlášku včetně známek a uložených souborů.*
HTTP metoda DELETE
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 long
osobidno long

smazSoubor
Comment Smaže soubor přiložený k přihlášce.
HTTP metoda DELETE
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory/{soubidno}
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 Long

ulozSoubor
Comment Přiloží soubor k existující přihlášce.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory
Možné vstupní MIME typy multipart/form-data
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Attachment
tysoidno long
arg2 long

vlozOsobniUdaje
Comment Uloží záznam o novém uchazeči. Vrátí obraz uložených údajů z databáze včetně přiřazeného čísla uchazeče.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Uchazec

vlozPrihlasku
Comment Uloží novou přihlášku. Vrátí obraz uložených údajů z databáze včetně přiděleného čísla přihlášky.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Rizeni

vytiskniPrihlasku
Comment Vrátí PDF přihlášky k tisku.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/tisk
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long

zmenPriorituPrihlasky
Comment Nastaví prioritu přihlášky.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/priorita
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
priorita int

zobrazSoubor
Comment Vrátí soubor přiložený k přihlášce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory/{soubidno}
Možné výstupní MIME typy application/octet-stream
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application for access from external applications)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 Long