znamky
Description Známky
Type REST
Address /ws/services/rest2/znamky
Specifikace
Title znamky

Operation

getTypyHodnoceni
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam podporovaných typů hodnocení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/typyHodnoceni
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getVsechnaHodnoceniTypu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí všechna hodnocení zadaného typu
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/vsechnaHodnoceniTypu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
tyhoIdno long

getVsechnaPlatnaHodnoceniTypu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí všechna platná hodnocení zadaného typu v zadaném ak. roce
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/vsechnaPlatnaHodnoceniTypu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
tyhoIdno long
rok String

getZnamkyByPredmet
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném předmětu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByPredmet
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String
vracetIUznane Boolean Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByRoakce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na dané rozvrhové akci.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByRoakce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long
vracetIUznane Boolean Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByStudent
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam známek studenta. Lze filtrovat podle ak. roku, semestru, předmětu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByStudent
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String Není-li uveden, na ak. roce nezáleží
semestr String
pracZkr String
zkrPredm String
vracetIUznane Boolean Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByTermin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném zkouškovém termínu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByTermin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long

uploadZnamek
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Provede nahrání zadaných známek do STAGu. Tuto metodu mohou volat uživatelé s rolemi: vyučující, katedra, tajemník fakulty, administrátor.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/znamky/uploadZnamek
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
znamky WSHromadnaZnamkaListBean Seznam známek k nahrání