znamky
Description Známky
Type REST
Address /ws/services/rest2/znamky
Specifikace REST WADL  Open API  Open API (YAML) 
Title znamky

Operation

getZkouskovyKatalog
Comment Vrati PDF se zkouskovym katalogem pro zadanou variantu predmetu a semestr.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/getZkouskovyKatalog
Možné výstupní MIME typy application/pdf
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste String
zkratka String
rok String
semestr String
lang String

getZnamkyByPredmet
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném předmětu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByPredmet
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String

getZnamkyByRoakce
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na dané rozvrhové akci.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByRoakce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long

getZnamkyByStudent
Comment Vrátí seznam známek studenta. Lze filtrovat podle ak. roku, semestru, předmětu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByStudent
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String Není-li uveden, na ak. roce nezáleží
semestr String
pracZkr String
zkrPredm String

getZnamkyByTermin
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném zkouškovém termínu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/znamky/getZnamkyByTermin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long

uploadZnamek
Comment Provede nahrání zadaných známek do STAGu. Tuto metodu mohou volat uživatelé s rolemi: vyučující, katedra, tajemník fakulty, administrátor.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/znamky/uploadZnamek
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
znamky WSHromadnaZnamkaListBean Seznam známek k nahrání