ng_studenti
Description Studenti - seznamy
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_studenti
Specifikace
Title ng_studenti

Operation

getKarierniPortalStudentInfo
Comment Vrátí informace požadované kariérním portálem o studentovi. RT 331328. Je nutno na každé škole pak zapnout konfigurací ve ws-config.properties.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_studenti/getKarierniPortalStudentInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
externalLoginName String Uživatelské jméno studenta, které má v externím systému pro přihlašování (např. v SSO Shibboleth a podobně)
rodneCislo String Rodné číslo studenta
klubAbsolventuEmail String E-mail uvedený v modulu klubu absolventů