ng_users
Description Uživatelé a konta
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_users
Specifikace
Title ng_users

Operation

getStavStudentaVsechnaStudia
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informaci o osobě studenta přes všechna jeho studia. Použití: Na napojení k IdM systémům, lze stahovat informace jednotlivě či přes celý seznam uživatelů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_users/getStavStudentaVsechnaStudia
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rodCislo String Rodné číslo
externalId String Externí identifikátor
externalUsername String Externí uživatelské jméno
identifikator String Identifikátor