podporaVyuky
Description Podpora výuky
Type REST
Address /ws/services/rest2/podporaVyuky
Specifikace
Title podporaVyuky

Operation

downloadPraceContentForOdevzdejCZ
Comment Vrátí soubor s odevzdanou prací
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/podporaVyuky/downloadPraceContentForOdevzdejCZ
Možné výstupní MIME typy */*
Areas downloadPraceContentForOdevzdejCZ, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
praceIdno Long

exportMetadataForOdevzdejCZ
Comment Vrátí soubor s metadaty pro Odevzdej.cz
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account