kalendar
Description Kalendář, harmonogram ak. roku, atd.
Type REST
Address /ws/services/rest2/kalendar
Specifikace
Title kalendar

Operation

getAktualniObdobiInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o aktuálním období z hlediska výuky a kalendáře zadaného v IS/STAG - informace o aktuálním ak. roce, období (tj. semestr / letní / zimní zkouškové) a důležitých termínech.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getAktualniObdobiInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getHarmonogramRoku
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí harmonogram zadaného akademického roku - vrací události: začátky období, svátky, dny, kde jsou rozvrhy z jiných dnů
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getHarmonogramRoku
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String

getHarmonogramRokuICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí harmonogram zadaného akademického roku ve formatu ICAL (napr. pro GoogleCalendar) - vrací události: začátky období, svátky, dny, kde jsou rozvrhy z jiných dnů
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getHarmonogramRokuICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String

getKalendarRoku
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí kalendář zadaného akademického roku - kompletní seznam všech dnů. Pokud je zadán parametr 'datum', vrátí pouze informaci z kalendáře tohoto konkrétního dne (v tom případě parametr 'rok' nemusí být vyplněn).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getKalendarRoku
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
datum Date Vrátí kalendář pouze pro konkrétní den