vizitka
Description VIZITKA - služby týkající se osobní vizitky a telefonního seznamu.
Type REST
Address /ws/services/rest2/vizitka
Specifikace
Title vizitka

Operation

getUredniHodinyPracoviste
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí seznam úředních hodin pro dane pracoviste (pracoviste) tak, jak jsou uvedeny v telefonním seznamu ZČU
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/vizitka/getUredniHodinyPracoviste
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
pracoviste String Zkratka pracoviste.

getVizitka
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí vizitku osoby.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/vizitka/getVizitka
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Login osoby

getVizitkaByUcitidno
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí vizitku osoby.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/vizitka/getVizitkaByUcitidno
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitidno Long Ucitidno osoby

telefonniSeznamZCU
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí celý telefonní seznam ZČU. Spustitelné pouze pod speciálním jménem/heslem.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/vizitka/telefonniSeznamZCU
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account