ng_mobility
Description Mobility
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_mobility
Specifikace
Title ng_mobility

Operation

getSmlouvyIIA
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Bilaterální mezi-institucionální smlouva
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_mobility/getSmlouvyIIA
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
EI (Institutional ECTS coordinator)
MA (Management)
EP (Departmental ECTS coordinator)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_nazev String Název smlouvy
p_akad_rok_od String Platná v akad. roce od
p_akad_rok_do String do
p_stat String Stát cizí školy
p_skola String Cizí škola
p_hlavni_nadpis String Hlavní nadpis na první straně