ng_terminy
Description Termíny
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_terminy
Specifikace
Title ng_terminy

Operation

getTerminyStatnic
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Státnicové termíny
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_terminy/getTerminyStatnic
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_datum_od LocalDate Datum od
p_datum_do LocalDate Datum do