aktivity
Description Aktivity - tedy vazby na externí e-learningové systémy
Type REST
Address /ws/services/rest2/aktivity
Specifikace
Title aktivity

Operation

list
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam aktivit dle zadaných kritérií - tedy dle předmětu, rozvrhové akce, studenta ci učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/aktivity/list
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
elakIdno Long ID aktivity, pokud chcete pouze jednu konkretni aktivitu
predmetPracZkr String Pracoviste predmetu v pripade hledani aktivit navazanych na predmet. V pripade hledani dle predmetu musi byt uvedena cela dvojice parametru predmetPracZkr+predmetZkrPredm, volitelne plus rokAktivity ci semestr.
predmetZkrPredm String Zkratka predmetu v pripade hledani aktivit navazanych na predmet. V pripade hledani dle predmetu musi byt uvedena cela dvojice parametru predmetPracZkr+predmetZkrPredm, volitelne plus rokAktivity ci semestr.
roakIdno Long ID rozvrhove akce v pripade, ze chcete aktivity prirazene primo k teto rozvrhove akci.
osCislo String Vyhledani podle osobniho cisla studenta. Vraci seznam aktivit, na kterych je student pritomen. Volitelne lze omezit jeste parametry rokVarianty. V pripade pouziti parametru osCislo MUSI byt volajici prihlasen a mit roli STUDENT (toto konkretni osobni cislo) a nebo nejakou vyssi roli (AD, PR)
ucitIdno Long Vyhledani podle ucitIdno ucitele. Vraci seznam aktivit, na kterych je ucitel veden. Volitelne lze omezit jeste parametry rokVarianty. V pripade pouziti parametru osCislo MUSI byt volajici prihlasen a mit roli VYUCUJICI (tento konkretni vyucujici) a nebo nejakou vyssi roli (AD, PR)
rokAktivity String Akademicky rok aktivity - lze omezit pri jakychkoliv dalsich podminkach vyhledavani.
semestr String Semestr vyuky predmetu v pripade hledani aktivit navazanych na predmet - volitelne.

systemy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam e-learningových systémů nakonfigurovaných v IS/STAG
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/aktivity/systemy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ciselniky
Description Číselníky STAGu
Type REST
Address /ws/services/rest2/ciselniky
Specifikace
Title ciselniky

Operation

deletePracoviste
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Smaže existující pracoviště z číselníku.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/deletePracoviste
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracovisteForDelete String Zkratka pracoviště, které smazat.

getCasovaRada
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí časovou řadu podle jejího kódu - tj. seznam položek časové řady.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/getCasovaRada
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
kod String Kód (=název) časové řady. Seznam časových řad školy lze najít dotazem na číselník s názvem 'CASOVA_RADA' (služba 'getCiselnik').

getCiselnik
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí obsah číselníku zadaného doménou.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/getCiselnik
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
domena String Název domény číselníku. Seznam domén lze zjistit službou 'getSeznamDomen'.
lang String

getCiselnikNewDomains
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam nazvu domen ciselniku
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/getCiselnikNewDomains
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getCiselnikNewItems
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí položky číselníku dle zadaného dotazu
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/getCiselnikNewItems
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
domena String Doména. Seznam domen lze zjistit metodou 'getCiselnikNewDomains'
key String Klíč - tj. interní reprezentace hodnoty tohoto číselníku. Vyplňte v případě, že chcete vrátit pouze položku s tímto jedním konkrétním klíčem.
resultsStartAt Integer Je-li vyplněno, udává, od jaké pozice v seznamu vracet výsledky, určeno např. pro stránkování. První pozice má index 0.
resultsEndAt Integer Je-li vyplněno, udává, do jaké pozice v seznamu vracet výsledky, určeno např. pro stránkování. První pozice má index 0.
onlyValidItems Boolean Určuje, zda vracet pouze platné položky. Není-li vyplněno, vrací se pouze platné položky.
sortItems Boolean Určuje, zda budou výsledné položky seřazené. Není-li vyplněno, položky nebudou seřazené (resp. není garantováno jejich pořadí).
lang String Jazyk. Využívá se pokud je požadavek na seřazení položek. Výchozí hodnota je 'cs'

getHierarchiePracovist
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam všech pracovišť, hierarchicky uspořádaný.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/getHierarchiePracovist
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getSeznamDomen
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam nazvu vsech domen, ktere jsou v ciselniku.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/getSeznamDomen
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getSeznamPracovist
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam pracovišť. Nejsou-li uvedený žádné parametry, vrací všechna pracoviště. Jinak se filtruje podle parametrů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/getSeznamPracovist
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkratka String Zkratka pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.
nadrazenePracoviste String Zkratka nadřazeného pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.
typPracoviste String Typ pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.

insertPracoviste
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vloží do číselniku nové pracovište. Vrací zpět informace o tomto záznamu.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/insertPracoviste
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste WSPracovisteForEdit Pracoviště, které vložit do systému. Povinné položky jsou: zkratka, cisloPracoviste, nadrazenePracoviste (zkratka nadřazeného pracoviště. Nejvyšší pracoviště je vždy REK), nazev, typPracoviste (klíč položky z číselníku TYP_PRACOVISTE)

insertTitul
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vlozi do ciselniku novy titul pred nebo titul za (jako domena musi byt uvedeno 'TITUL_PRED' nebo 'TITUL_ZA', nic jineho neni podporovano). Automaticky vygeneruje klic noveho zaznamu. Vraci zpet informace o tomto zaznamu.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/insertTitul
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ciselnikItem WSCiselnikItemForEdit Položka k vložení. Povinné údaje jsou: domena, valueCs. Další nepovinné jsou: zkratka, valueEn.

updatePracoviste
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Upraví existující pracoviště v číselníku. Upraví pouze ty položky, které byly předány.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/updatePracoviste
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste WSPracovisteForEdit Pracoviště, které upravit. Povinná položka je pouze 'zkratka', ostatní položky jsou upraveny, jsou-li vyplněny.

updateTitul
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Upraví existující titul v číselníku.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/ciselniky/updateTitul
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ciselnikItem WSCiselnikItemForEdit Titul k úpravě. Povinná položka je 'key' (klíč položky), upraveny pak mohou být položky: valueCs, valueEn, zkratka
cro_studenti
Description CRO STAG studetni Služby.
Type REST
Address /ws/services/rest2/cro_studenti
Specifikace
Title cro_studenti

Operation

najdiPredmety
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí vsechny predmety zadaneho studia - identifikatoru role - v roce
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/najdiPredmety
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
pracoviste String
zkratka String
rok String
lang String

selectAllOsoby
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí vsechny osoby
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/selectAllOsoby
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account

selectAllRole
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí vsechny role osoby
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/selectAllRole
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account

selectAllRoleOsoby
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí vsechny role osoby dle dane zadanaho identifikatoru
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/selectAllRoleOsoby
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
idOsoby Integer id osoby ve Stagu - OSOBIDNO
idExterni String id osoby v externim systemu = CRO_ID
usernameExterni String username osoby v externim systemu = ORION
rodneCislo String

selectChangedOsoby
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam ID osob, u kterych doslo v casem rozpeti from - to ke zmene
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/selectChangedOsoby
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
from Date
to Date

selectChangedRole
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam ID roli, u kterych doslo v casem rozpeti from - to ke zmene
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/selectChangedRole
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
from Date
to Date

selectOsoba
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí osobu dle zadaneho identifikatoru
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/selectOsoba
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
idOsoby Integer id osoby ve Stagu - OSOBIDNO
idExterni String id osoby v externim systemu = CRO_ID
usernameExterni String username osoby v externim systemu = ORION
rodneCislo String

selectOsobaByRole
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí osobu dle zadaneho indetifikatoru role
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/selectOsobaByRole
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
lokalniId String id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO

selectPredmetyStudia
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí vsechny predmety zadaneho studia - identifikatoru role - v aktualnim ak.roce
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/selectPredmetyStudia
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
lokalniId String id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO

selectRoliOsoby
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí roli osoby dle dane zadanaho identifikatoru
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/selectRoliOsoby
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
lokalniId String id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO
nazevRole String STUDENT, ORION, ....

updateOsoba
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vlozi/Updatuje jednu z polozek: 1. IdExterni u Studenta ve Stagu, 2. ORION username studenta, 3. EMAIL studenta (zadne jine polozky neupdatuje)
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/cro_studenti/updateOsoba
Možné vstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagStudentiCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osoba WSOsoba Položky k úpravě osoby. Upravuje se jen idExterni. Jako identifikátor musí být uvedeno idOsoby = OSOBIDNO nebo rodCislo
cro_ucitele
Description CRO STAG ucitele Služby.
Type REST
Address /ws/services/rest2/cro_ucitele
Specifikace
Title cro_ucitele

Operation

deleteUcitele
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Smaže učitele. Ucitele lze identifikovat buď identifikátorem ucitIdno, rodnym cislem nebo externimId = CRO_ID)
HTTP metoda DELETE
Adresa /ws/services/rest2/cro_ucitele/deleteUcitele
Možné vstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagUciteleCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
where WSUcitelWhere
jeBudouciZamestnanec String Bude mit dalsi pomer v budoucnosti ?. A/N

insertUcitele
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vloží do systému nového učitele. Vrací zpět ucitIdno (ktere IS/STAG vygeneruje sám)
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/cro_ucitele/insertUcitele
Možné vstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagUciteleCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSOsobaUcitel

selectAllUcitele
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí vsechny ucitele
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/cro_ucitele/selectAllUcitele
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagUciteleCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account

selectUcitele
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí ucitele dle zadaneho identifikatoru
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/cro_ucitele/selectUcitele
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagUciteleCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
where WSUcitelWhere

updateUcitele
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Změní údaje učitele. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/cro_ucitele/updateUcitele
Možné vstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas StagUciteleCroService, root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSOsobaUcitel
where WSUcitelWhere
ects
Description ECTS služby.
Type REST
Address /ws/services/rest2/ects
Specifikace
Title ects

Operation

getPrijezdy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam příjezdů podle zadaných parametrů
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ects/getPrijezdy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (Institutional ECTS coordinator)
EP (Departmental ECTS coordinator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stpoIdno Long ID osoby prijezdu
stpsIdno Long ID prijezdu
osCislo String
rodneCislo String
jmeno String
prijmeni String
fakultaKoordinatora String
rokPrijezdu String
iCoord String Stav prirazeni koordinatora instituce (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
dCoord String Stav prirazeni koordinatora fakulty (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
aktualnostStavu String Aktualnost stavu: 1-pred prijezdem, 2-probiha, 3-ukoncena
zastIdno Long ID stavu prijezdu
financovani String Financovani
typVyjezdu String Typ vyjezdu
koordinatorUcitIdno Long UcitIdno koordinatora
osobyPrijezdy String Moznosti: '1' - jen osoby s prijezdem. '2' - jen osoby bez prijezdu, '3' (nebo nevyplneno) - vsechny moznosti
semestrPredmetu String Najde jen ty, ktere maji alespon 1 predmet v zadanem semestru
skolaIdno Long ID skoly
statIdno Long ID statu
obdobiOd Date Obdobi mobility OD
obdobiDo Date Obdobi mobility DO

getPrijezdyByStavMobility
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam příjezdů, které jsou v zadaném stavu mobility..
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ects/getPrijezdyByStavMobility
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (Institutional ECTS coordinator)
EP (Departmental ECTS coordinator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
zastIdno Integer Stav mobility.

getPrijezdyShort
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam příjezdů podle zadaných parametrů - odlehčenou verzi výstupu (méně sloupců)
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ects/getPrijezdyShort
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (Institutional ECTS coordinator)
EP (Departmental ECTS coordinator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stpoIdno Long ID osoby prijezdu
stpsIdno Long ID prijezdu
osCislo String
rodneCislo String
jmeno String
prijmeni String
fakultaKoordinatora String
rokPrijezdu String
iCoord String Stav prirazeni koordinatora instituce (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
dCoord String Stav prirazeni koordinatora fakulty (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
aktualnostStavu String Aktualnost stavu: 1-pred prijezdem, 2-probiha, 3-ukoncena
zastIdno Long ID stavu prijezdu
financovani String Financovani
typVyjezdu String Typ vyjezdu
koordinatorUcitIdno Long UcitIdno koordinatora
osobyPrijezdy String Moznosti: '1' - jen osoby s prijezdem. '2' - jen osoby bez prijezdu, '3' (nebo nevyplneno) - vsechny moznosti
semestrPredmetu String Najde jen ty, ktere maji alespon 1 predmet v zadanem semestru
skolaIdno Long ID skoly
statIdno Long ID statu
obdobiOd Date Obdobi mobility OD
obdobiDo Date Obdobi mobility DO

getVyjezdy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam výjezdů podle zadaných parametrů
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ects/getVyjezdy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (Institutional ECTS coordinator)
EP (Departmental ECTS coordinator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stvyIdno Long ID vyjezdu
osCislo String
jmeno String
prijmeni String
fakulta String Fakulta studenta
stavStudenta String Stav studenta
typStudia String Typ studentova studijniho programu.
rokVyjezdu String
iCoord String Stav prirazeni koordinatora instituce (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
dCoord String Stav prirazeni koordinatora fakulty (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
aktualnostStavu String Aktualnost stavu: 1-pred vyjezdem, 2-probiha, 3-ukoncena
zastIdno Long ID stavu vyjezdu
financovani String Financovani
koordinatorUcitIdno Long UcitIdno koordinatora
typVyjezdu String Typ vyjezdu
semestrPredmetu String Najde jen ty, ktere maji alespon 1 predmet v zadanem semestru
skolaIdno Long ID skoly
statIdno Long ID statu
obdobiOd Date Obdobi mobility OD
obdobiDo Date Obdobi mobility DO
platnostVyjezdu String Platnost vyjezdu
prvniSemestrVyjezdu String První semestr vyjezdu
jenProdlouzeneVyjezdy Boolean Pouze prodlouzene vyjezdy?

getVyjezdyShort
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam výjezdů podle zadaných parametrů - odlehčenou verzi výstupu (méně sloupců)
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ects/getVyjezdyShort
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (Institutional ECTS coordinator)
EP (Departmental ECTS coordinator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stvyIdno Long ID vyjezdu
osCislo String
jmeno String
prijmeni String
fakulta String Fakulta studenta
stavStudenta String Stav studenta
typStudia String Typ studentova studijniho programu.
rokVyjezdu String
iCoord String Stav prirazeni koordinatora instituce (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
dCoord String Stav prirazeni koordinatora fakulty (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
aktualnostStavu String Aktualnost stavu: 1-pred vyjezdem, 2-probiha, 3-ukoncena
zastIdno Long ID stavu vyjezdu
financovani String Financovani
koordinatorUcitIdno Long UcitIdno koordinatora
typVyjezdu String Typ vyjezdu
semestrPredmetu String Najde jen ty, ktere maji alespon 1 predmet v zadanem semestru
skolaIdno Long ID skoly
statIdno Long ID statu
obdobiOd Date Obdobi mobility OD
obdobiDo Date Obdobi mobility DO
platnostVyjezdu String Platnost vyjezdu
prvniSemestrVyjezdu String První semestr vyjezdu
jenProdlouzeneVyjezdy Boolean Pouze prodlouzene vyjezdy?
help
Description Různé pomocné a interní služby
Type REST
Address /ws/services/rest2/help
Specifikace
Title help

Operation

getStagUserForActualUser
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o IS/STAG roli, které má aktuální (přihlášený) uživatel. Vrací právě jednu roli určenou parametrem stagUser. Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserForActualUser
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForActualUser
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserListForActualUser
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForActualUserV2
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserListForActualUserV2
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForLoginTicket
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserListForLoginTicket
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

getStagUserListForLoginTicketV2
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserListForLoginTicketV2
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

invalidateTicket
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Provede zrušení/odhlášení/invalidování zadaného přihlašovacího ticketu. Vždy vrací HTTP 200 a vždy vrací řetězec 'OK'.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/invalidateTicket
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

organizaceInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí stručné informace o organizaci
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/organizaceInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

testService
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Zkusebni sluzba pouze na testovani volani. Vraci retezec obsahujici zakladni informace.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/testService
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
parametr String
hkResults
Description Rozhraní pro příjem dokumentů zpracovaných externím systémem pro hromadné zpracování dokumentů
Type REST
Address /ws/services/rest2/hkResults
Specifikace
Title hkResults

Operation

storeDocument
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba očekává přijetí hotových PDF souborů z externího systému pro hromadné zpracování dokumentů.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/hkResults/storeDocument
Možné vstupní MIME typy multipart/form-data
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String
arg1 String
arg2 String
arg3 InputStream

storeSummary
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba očekává přijetí 'košilek' z modulu podepisování.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/hkResults/storeDocument/summary
Možné vstupní MIME typy multipart/form-data
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String
arg1 String
arg2 String
arg3 InputStream
jis
Description JIS
Type REST
Address /ws/services/rest2/jis
Specifikace
Title jis

Operation

getKolobezkySouhlasy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati seznam souhlasu s pujcovanim kolobezek na ZCU.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/jis/getKolobezkySouhlasy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
typSouhlasu String Typ souhlasu. Neni-li uvedeno, bere se typ 'KB'
datumCasOd Date Je-li uvedeno, vrati pouze zaznamy OD uvedeneho data a casu
kalendar
Description Kalendář, harmonogram ak. roku, atd.
Type REST
Address /ws/services/rest2/kalendar
Specifikace
Title kalendar

Operation

getAktualniObdobiInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o aktuálním období z hlediska výuky a kalendáře zadaného v IS/STAG - informace o aktuálním ak. roce, období (tj. semestr / letní / zimní zkouškové) a důležitých termínech.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getAktualniObdobiInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getHarmonogramRoku
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí harmonogram zadaného akademického roku - vrací události: začátky období, svátky, dny, kde jsou rozvrhy z jiných dnů
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getHarmonogramRoku
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String

getHarmonogramRokuICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí harmonogram zadaného akademického roku ve formatu ICAL (napr. pro GoogleCalendar) - vrací události: začátky období, svátky, dny, kde jsou rozvrhy z jiných dnů
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getHarmonogramRokuICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String

getKalendarRoku
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí kalendář zadaného akademického roku - kompletní seznam všech dnů. Pokud je zadán parametr 'datum', vrátí pouze informaci z kalendáře tohoto konkrétního dne (v tom případě parametr 'rok' nemusí být vyplněn).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kalendar/getKalendarRoku
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
datum Date Vrátí kalendář pouze pro konkrétní den
koleje
Description Koleje - žádosti atd.
Type REST
Address /ws/services/rest2/koleje
Specifikace
Title koleje

Operation

getZadostiOKolej
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí aktuální seznam žádostí o kolej podle zadaných kritérií.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/koleje/getZadostiOKolej
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String
prijmeni String Příjmení studenta, není-li uveden, berou se všichni studenti
fakultaIn String Fakulta žádající. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
fakultaOut String Fakulta hradící. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
stavIn String Stav IN. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
stavOut String Stav OUT. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
kolejIn String Kolej IN. Není-li uvedeno, pak to na tomto parametru nezávisí.
zPrijimacek String Zda je to z přijímaček. Může být uvedeno A, N, %. (% znamená, že se zobrazují studenti normální i z přijímaček). Pokud není uvedeno, bere se %.
typ String A = zobrazit JEN doktorandy, N = zobrazit jen NEdoktorandy. % nebo není-li uvedeno, zobrazí oba typy.
kvalifikacniprace
Description Kvalifikační práce (diplomky, bakalářky)
Type REST
Address /ws/services/rest2/kvalifikacniprace
Specifikace
Title kvalifikacniprace

Operation

downloadPraceContent
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí obsah zadané kvalifikační práce (dle adipIdno), posudku k ní či průběhu obhajoby. Některé práce/posudky/průběhy mohou pro stažení vyžadovat přihlášeného uživatele, jiné může mít právo stáhnout i nepřihlášený uživatel. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContent !
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/downloadPraceContent
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
coStahnout Integer Co přesně stáhnout? 1-vlastní práci, 2-posudek vedoucího, 3-posudek oponenta, 4-průběh obhajoby. Není-li uvedeno, stahuje se obsah práce.

downloadPraceContentAuth
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí obsah zadané kvalifikační práce (dle adipIdno), posudku k ní či průběhu obhajoby. Vždy vyžaduje přihlášení. Role ADMINISTRATOR, KNIHOVNA a KNIHOVNA_SPRAVCE mohou stahovat všechny práce bez omezení. Role FAKULTA a KATEDRA jen jim náležející práce. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContentAuth !
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
coStahnout Integer Co přesně stáhnout? 1-vlastní práci, 2-posudek vedoucího, 3-posudek oponenta, 4-průběh obhajoby. Není-li uvedeno, stahuje se obsah práce.

downloadPraceContentForThesesCZ
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí soubor s kvalifikační prací. Určeno pouze pro komunikaci s Theses.CZ. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContentForThesesCZ !
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/downloadPraceContentForThesesCZ
Možné výstupní MIME typy */*
Areas downloadPraceContentForThesesCZ, root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
adipIdno Long

exportPraceData
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Exportuje údaje o kvalif. pracích do formátu VSKP či THESES (viz. parametr systemVystupu), většinou pro účely registrů pro odhalování plagiátorství.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/exportPraceData
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Je-li vyplněno, exportuje se pouze tato jedna práce. Jinak se exportuje obecně více prací, záleží na ostatních parametrech.
identifikator String Externí identifikator uvedený u kvalifikační práce.
systemVystupu String Systém výstupu, může být 'VSKP', 'THESES'. Není-li vyplněno, je použito 'THESES'.
datumOdevzdaniOd Date Není-li uvedeno, berou se všechny záznamy o kvalif. pracích, které ještě nebyly v daném systému výstupu vyexportovány nebo ty, které byly modifikovány. Je-li uvedeno, berou se všechny práce od daného datumu.
jenSeSouborem Boolean Je-li true, berou se jen práce, u kterých je přiložen soubor s plnym textem prace. Neni-li uvedeno, bere se 'false'.

getKvalifikacniPrace
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových) dle zadaných parametrů. Přestože jsou všechny parametry volitelné, systém nedovolí vrátit všechny práce - tj. alespoň jeden musí být zadán. Není-li některý parametr zadán, pak na něm nezáleží.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/getKvalifikacniPrace
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rokZadani String Rok zadání práce
rokObhajoby String Rok obhajoby práce
osCislo String
stprIdno Long
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno Long ID osoby se zadaným vztahem k práci (viz. parametr vztahKPraci) - identifikační číslo vyučujícího.
vztahKPraci String Vztah zadané osoby k práci. Není-li zadáno, může mít zadaná osoba libovolný vztah k práci.
typPrace Integer Omezení jen na určitý typ práce (diplomová, bakalářská). Hodnotou je číslo z číselníku 'PRACE'.
datumZmenyOd Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací větší, než čas uvedený jako hodnota parametru
datumZmenyDo Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací menší, než čas uvedený jako hodnota parametru
lang String

getKvalifikacniPraceAuth
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Naprosto shodná služba jako 'getKvalifikacniPrace'. Tato služba však VYŽADUJE vždy přihlášeného uživatele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/getKvalifikacniPraceAuth
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rokZadani String Rok zadání práce
rokObhajoby String Rok obhajoby práce
osCislo String
stprIdno Long
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno Long ID osoby se zadaným vztahem k práci (viz. parametr vztahKPraci) - identifikační číslo vyučujícího.
vztahKPraci String Vztah zadané osoby k práci. Není-li zadáno, může mít zadaná osoba libovolný vztah k práci.
typPrace Integer Omezení jen na určitý typ práce (diplomová, bakalářská). Hodnotou je číslo z číselníku 'PRACE'.
datumZmenyOd Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací větší, než čas uvedený jako hodnota parametru
datumZmenyDo Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací menší, než čas uvedený jako hodnota parametru
lang String

getKvalifikacniPraceOsoby
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam dvojic kvalifikační práce - osoby se vztahem k práci. Je nutno zadat alespoň jeden z dvojice parametrů adipIdno, ucitIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/getKvalifikacniPraceOsoby
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno Long ID osoby se vztahem k práci. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze práce ke kterým má vztah zadaný učitel.
lang String

nastavPoslatDoKnihovny
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'poslat do knihovny' na zadanou hodnotu (buď A nebo N). Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/nastavPoslatDoKnihovny
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Administrator's library)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
hodnota String

nastavPrevzatoKnihovnou
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'prevzato knihovnou' na 'ANO' a pripadne 'prevzato knihovnou datum' na aktualni datum. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/nastavPrevzatoKnihovnou
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Administrator's library)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
nastavitPrevzatoKnihovnouDatum Boolean Pokud je TRUE, nastavi se zaroven polozka 'dat_knihovna' na aktualni datum (datum prevzeti knihovnou). Je-li 'false' nebo neni uvedeno, pak se tato polozka nemeni.

serviceOAIPMH_GET
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba OAI-PMH vracejici kvalifikacni prace studentu (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Popis formatu viz: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/serviceOAIPMH
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 UriInfo

serviceOAIPMH_POST
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba OAI-PMH vracejici kvalifikacni prace studentu (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Popis formatu viz: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/serviceOAIPMH
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String

serviceOAIPMH_UspesneObhajene_GET
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba OAI-PMH vracejici kvalifikacni prace 'pouze uspesne obhajene + student je jiz uspesne absolventem'. (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Popis formatu viz: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/serviceOAIPMH_UspesneObhajene
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 UriInfo

serviceOAIPMH_UspesneObhajene_POST
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba OAI-PMH vracejici kvalifikacni prace 'pouze uspesne obhajene + student je jiz uspesne absolventem'. (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Popis formatu viz: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/serviceOAIPMH_UspesneObhajene
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String

updateKvalifikacniPrace
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Nastavi datum odevzdani kvalifikacni prace na zadanou hodnotu. Vrati-li retezec 'OK', dopadlo to v poradku, jinak vrati chybu
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
adipIdno long
datumOdevzdani Date Datum odevzdani prace nastavit na zadanou hodnotu (muze byt i NULL, pak je datum nastaveno na NULL)

zrusPrevzatoKnihovnou
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'prevzato knihovnou' na 'NE' a 'prevzato knihovnou datum' na NULL. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/kvalifikacniprace/zrusPrevzatoKnihovnou
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Administrator's library)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
mistnost
Description Místnosti
Type REST
Address /ws/services/rest2/mistnost
Specifikace
Title mistnost

Operation

getBudovy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam všech budov.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/mistnost/getBudovy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getMistnostiInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam místností vyhovujících parametrům s kompletními informacemi.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/mistnost/getMistnostiInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkrBudovy String Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti String Číslo místnosti (např. 409).
pracoviste String Pracoviště.
kapacitaOd Integer Kapacita Od.
kapacitaDo Integer Kapacita Do.
typ String Typ místnosti
spolFond Boolean Zda je místnost ve společném fondu
jenPlatne Boolean Zda vybírat jen aktuálně platné místnosti. Není-li uvedeno, vybírá jen platné.
identifikator String Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
lang String

getVytizeniMistnostiFakultami
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí vytížení místností fakultami dle zadaných parametrů. Tato služba jde pouze do úrovně fakult. V položce fakulta_cp vrací číslo pracoviště z číselníku pracovišť a v případě, že není u jednorázových akcí pracoviště vyplněno, vrací položku 'středisko' od jednorázové akce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/mistnost/getVytizeniMistnostiFakultami
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkrBudovy String Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti String Číslo místnosti (např. 409).
datumOd Date Datum od kdy počítat (včetně).
datumDo Date Datum do kdy počítat (včetně).
fakulta String Omezit pouze pro jedinou fakultu? % - pro všechny fakulty
jenPracovniDny Boolean Omezit pouze na pracovní dny (Po-Pá)?
jenSoboty Boolean Omezit pouze na soboty?
zapocitatNevyuzitouDobu Boolean Započítat nevyužitou dobu v místnosti vlastníkovi místnosti (fakultě)?
pocitatPrezKomb Boolean Přidat položky se součtem prezenční a kombinované formy?
dobuPocitatTydne Boolean Je-li false, doba se počítá absolutně za celé zadané období. Je-li true, počítá se doba průměrná 'za týden', tj. celková spočtená doba se vydělí počtem zadaných týdnů (celkový počet dnů období / 7).
rozepsatOstatni Boolean Je-li true, pak rozepíše všechny jendotlivé akce zařazené do kolonky 'Ostatní'. Bude pak použit i výsledný sloupec 'nazev', kde bude uvedeno o jakou akci jde.
provozOd Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností OD v hodinách během dne (např. hodnota 7.5 znamená 7:30 ráno)?
provozDo Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností DO v hodinách během dne (např. hodnota 18.33 znamená 18:20)?
typyUdalosti String Jaké typy časoprostorových událostí započítávat? (prázdné nebo % = všechny, jinak zadat za sebou jednotlivá písmenka: R-Rozvrhová akce, B-blokace, Z-zkouška, P-přijímací řízení, J-jednorázová akce)

getVytizeniMistnostiPracovisti
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí vytížení místností pracovišti dle zadaných parametrů. Tato služba jde až do úrovně jednotlivých pracovišť u těch typů událostí, kde je to možné. V položce pracoviste_cp vrací číslo pracoviště z číselníku pracovišť a v případě, že není u jednorázových akcí pracoviště vyplněno, vrací položku 'středisko' od jednorázové akce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/mistnost/getVytizeniMistnostiPracovisti
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkrBudovy String Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti String Číslo místnosti (např. 409).
datumOd Date Datum od kdy počítat (včetně).
datumDo Date Datum do kdy počítat (včetně).
pracoviste String Omezit pouze pro jedine pracoviste? % - pro všechny pracoviste
jenPracovniDny Boolean Omezit pouze na pracovní dny (Po-Pá)?
jenSoboty Boolean Omezit pouze na soboty?
zapocitatNevyuzitouDobu Boolean Započítat nevyužitou dobu v místnosti vlastníkovi místnosti (fakultě)?
pocitatPrezKomb Boolean Přidat položky se součtem prezenční a kombinované formy?
dobuPocitatTydne Boolean Je-li false, doba se počítá absolutně za celé zadané období. Je-li true, počítá se doba průměrná 'za týden', tj. celková spočtená doba se vydělí počtem zadaných týdnů (celkový počet dnů období / 7).
rozepsatOstatni Boolean Je-li true, pak rozepíše všechny jendotlivé akce zařazené do kolonky 'Ostatní'. Bude pak použit i výsledný sloupec 'nazev', kde bude uvedeno o jakou akci jde.
provozOd Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností OD v hodinách během dne (např. hodnota 7.5 znamená 7:30 ráno)?
provozDo Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností DO v hodinách během dne (např. hodnota 18.33 znamená 18:20)?
typyUdalosti String Jaké typy časoprostorových událostí započítávat? (prázdné nebo % = všechny, jinak zadat za sebou jednotlivá písmenka: R-Rozvrhová akce, B-blokace, Z-zkouška, P-přijímací řízení, J-jednorázová akce)
ng_mobility
Description Mobility
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_mobility
Specifikace
Title ng_mobility

Operation

getSmlouvyIIA
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Bilaterální mezi-institucionální smlouva
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_mobility/getSmlouvyIIA
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
EI (Institutional ECTS coordinator)
MA (Management)
EP (Departmental ECTS coordinator)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_nazev String Název smlouvy
p_akad_rok_od String Platná v akad. roce od
p_akad_rok_do String do
p_stat String Stát cizí školy
p_skola String Cizí škola
p_hlavni_nadpis String Hlavní nadpis na první straně
ng_predmety
Description Předměty
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_predmety
Specifikace
Title ng_predmety

Operation

getPredmetyDetailniInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Detailní informace o předmětech včetně nového QRAM
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_predmety/getPredmetyDetailniInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_fakulta String Fakulta předmětu
p_prac_zkr String Katedra předmětu
p_zkr_predm String Zkratka předmětu
p_rok_varianty String Rok varianty předmětu
p_stav_akreditace String Stav akreditace předmětu
p_garant_prijmeni String Příjmení garanta

getPredmetyPlanuDetailniInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Detailní informace o předmětech stud. plánů včetně nového QRAM
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_predmety/getPredmetyPlanuDetailniInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_fakulta String Fakulta programu
p_typ String Typ programu
p_forma String Forma programu
p_stpridno BigDecimal Studijní program
p_oblast_vzdelavani String Oblast vzdělávání programu
p_obor String Specializace
p_jazyk String Vyučovací jazyk
p_verze_planu String Verze plánu
p_rok_platnosti String Rok platnosti plánu

searchSimplePredmety
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Jednoduché vyhledávání předmětů podle několika kritérií.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_predmety/searchSimplePredmety
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_lang String Jazyk výstupu
p_fakulta String Fakulta předmětu
p_pracZkr String Katedra předmětu
p_zkrPredm String Zkratka předmětu
p_rokVarianty String Rok varianty předmětu
p_nazev String Název předmětu
p_kredity String Počet kreditů
p_vyukaZs String Výuka ZS?
p_vyukaLs String Výuka LS?
p_jazykZkr String Jazyk výuky předmětu
p_urovenVypoctena String Úroveň - vypočtená
p_skupinaAkreditaceZkr String Skupina akreditace
p_ectsNabizetUPrijezdu String Nabízet u ECTS příjezdů?
p_ectsZobrazit String Zobrazit v ECTS Course Catalogu?
ng_prijimacky
Description Přijímací řízení
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_prijimacky
Specifikace
Title ng_prijimacky

Operation

getDataForPrihlaskaPrint
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Tisk e-přihlášek nebo papírových přihlášek
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_prijimacky/getDataForPrihlaskaPrint
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
vyber_epr_papir String Výběr přihlášek
p_lang String Jazyková verze
rok String Ak. rok přihlášek
p_oznaceni String Označení přij. oboru
p_kolo BigDecimal Kolo přij. řízení
uchazecIdno String Oborové číslo uchazeče
osobIdno String Univerzitní číslo uchazeče
prijmeni String Příjmení
jmeno String Jméno
p_fakulta String Fakulta studenta
p_typ String Typ programu
p_forma String Forma programu
p_jazyk_sp String Jazyk programu
p_stpridno String Studijní program
programKod String Studijní program - kód
p_misto String Místo studia
p_prilohy String Tisknout soubory s přílohami
p_zobrazit_typ_studenta String Tisknout typ studenta
p_strana2 String Tisknout stranu 2
p_strana3 String Tisknout stranu 3
p_strana4 String Tisknout stranu 4
p_predmety String Tisknout předměty (str. 4)
p_fn_stav_prij String Výběr uchazečů
p_rozhodnuti String Kód rozhodnutí
p_priorita String Priorita oboru
p_jen_zapsane String Jen zapisované uchazeče
p_datum_terminu LocalDate Datum termínu
p_zkusebni_komise String Název zkušební komise
p_razeni_uchazecu String Řazení uchazečů

getUchazecInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrací informace o jednom zadaném uchazeči a jeho jednotlivých přijímacích řízeních.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_prijimacky/getUchazecInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
MA (Management)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_rok String Akademický rok, na který se přijímací řízení koná
p_rodCislo String Rodné číslo
p_osobIdno BigDecimal Univerzitní číslo uchazeče
p_uchazecIdno BigDecimal Oborové číslo uchazeče
ng_programy
Description Studijní programy a plány
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_programy
Specifikace
Title ng_programy

Operation

selectKombinaceInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informaci o kombinaci zadané svým kombIdno
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_programy/selectKombinaceInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kombIdno BigDecimal ID kombinace
ng_qram
Description QRAM - kvalifikační rámec
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_qram
Specifikace
Title ng_qram

Operation

getQramPredmetu
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informace o novém QRAM (kvalifikacnim ramci) zadaného předmětu. Nahrazuje službu 'predmety/getPredmetECTSInfo', která vracela 'starý QRAM' předmětu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_qram/getQramPredmetu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rokVarianty String Rok varianty předmětu
pracZkr String Pracoviště předmětu
zkrPredm String Zkratka předmětu
qramKategorie String QRAM kategorie
qramSchopnosti String QRAM schopnosti
ng_redop
Description REDOP
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_redop
Specifikace
Title ng_redop

Operation

selectProgramyGaranti
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Seznam studijních programů a jejich garantů určený pro výstup do systému REDOP. Podminky v teto sluzbe jsou: 1. program je v aktualni okamzik platny, 2. obor/specializace je v aktualni okamzik platny, 3. program je vykazovan, 4. obor je vykazovan, 5. typ programu NENI 2, 3 nebo 4 (coz jsou Mezinárodně uznávaný kurz, Celoživotní, Ostatní).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_redop/selectProgramyGaranti
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ng_studenti
Description Studenti - seznamy
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_studenti
Specifikace
Title ng_studenti

Operation

getKarierniPortalStudentInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informace požadované kariérním portálem o studentovi. RT 331328. Je nutno na každé škole pak zapnout konfigurací ve ws-config.properties.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_studenti/getKarierniPortalStudentInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
externalLoginName String Uživatelské jméno studenta, které má v externím systému pro přihlašování (např. v SSO Shibboleth a podobně)
rodneCislo String Rodné číslo studenta
klubAbsolventuEmail String E-mail uvedený v modulu klubu absolventů

getVazbyUcitelStudent
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí seznam objektů (předmětů, rozvrhových akcí, termínů zkoušek), na kterých se aktuální volající vyučující a student zadaný číslem své karty setkávají.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_studenti/getVazbyUcitelStudent
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
VY (Lecturer)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno BigDecimal ID učitele - napevno podle volajícího uživatele
cisloKarty String Číslo karty požadovaného studenta
ng_terminy
Description Termíny
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_terminy
Specifikace
Title ng_terminy

Operation

getTerminyStatnic
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Státnicové termíny
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_terminy/getTerminyStatnic
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_datum_od LocalDate Datum od
p_datum_do LocalDate Datum do
ng_users
Description Uživatelé a konta
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_users
Specifikace
Title ng_users

Operation

getStavStudentaVsechnaStudia
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informaci o osobě studenta přes všechna jeho studia. Použití: Na napojení k IdM systémům, lze stahovat informace jednotlivě či přes celý seznam uživatelů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_users/getStavStudentaVsechnaStudia
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rodCislo String Rodné číslo
externalId String Externí identifikátor
externalUsername String Externí uživatelské jméno
identifikator String Identifikátor
orion
Description ORION - služby týkající se spojení mezi ORION a IS/STAG na ZČU
Type REST
Address /ws/services/rest2/orion
Specifikace
Title orion

Operation

getKalendarOsoby
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh osoby na ZČU podle jejího orion loginu (pripadne podle jejiho linku vygenerovaneho v portalu), ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Pokud má osoba více identit (student i učitel, více os. čísel..), vrací všechny identity dohromady. Pro studenta vrací rozvrh jeho předmětů plus termíny zkoušek, na kterých je/byl přihlášen, pro vyučujícího rozvrh jím vyučovaných předmětů a termínů jím zkoušených zkoušek
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getKalendarOsoby
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Orion login uživatele nebo speciální link uživatele vygenerovaný v portálu (přístup přes orion login bude brzy omezen)
rokOd Long
rokDo Long
semestr String Semestr. Není-li uveden, berou se oba semestry
lang String

getOrionLoginByOsobniCislo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí Orion login studenta podle jeho osobního čísla. Může vrátit prázdný řetězec - student nemusí mít Orion login.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getOrionLoginByOsobniCislo
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String

getOrionLoginByUcitIdno
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí ORION login učitele na základě STAGovského ID (ucitIdno).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getOrionLoginByUcitIdno
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long STAG ID učitele (ucitIdno).

getOsobniCislaByOrionLogin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam osobních čísel studenta dle jeho zadaného Orion loginu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getOsobniCislaByOrionLogin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Orion login studenta

getUcitIdnoByOrionLogin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě ORION uživatelského jména učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/orion/getUcitIdnoByOrionLogin
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
orionLogin String Orion login učitele.
oznameni
Description Oznámení systému.
Type REST
Address /ws/services/rest2/oznameni
Specifikace
Title oznameni

Operation

list
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam oznámení dle zadaných kritérií pro aktuálně přihlášeného uživatele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/oznameni/list
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
notiIdno Long ID oznameni, pokud chcete pouze jedno konkretni oznameni
jenNeprectene Boolean Pouze neprectena oznameni?
fromTimestamp Long Nepovinny timestamp (tj. pocet milisekund od zacatku linux time) - sluzba pak vraci pouze oznameni novejsi nez tento timestamp.
lang String

neprecteno
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Zrusi informaci o tom, ze oznameni bylo precteno. Muze byt predano jedno ci vice parametru notiIdno. Metoda vraci pouze text, bud vrati HTTP kod 200 a konstantu 'OK' a nebo vrati jiny HTTP kod a retezec s vypisem chyb, ktere nastaly
HTTP metoda PUT
Adresa /ws/services/rest2/oznameni/neprecteno
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
notiIdno List Jedno ci vice ID oznameni. Predavejte ve forme vicekrat uvedeneho parametru notiIdno=XX

oznameniStudentum
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Založí nové oznámení směřovaná studentovi/studentům. Využívá-li rozhraní vyučující, může posílat zprávy pouze studentům, s nimiž má nějaký vztah (předmět / termín / ...)
HTTP metoda PUT
Adresa /ws/services/rest2/oznameni/oznameniStudentum
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Lecturer)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
arg1 OznameniStudentum

precteno
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Nastavi informaci o tom, ze oznameni bylo precteno. Muze byt predano jedno ci vice parametru notiIdno. Metoda vraci pouze text, bud vrati HTTP kod 200 a konstantu 'OK' a nebo vrati jiny HTTP kod a retezec s vypisem chyb, ktere nastaly
HTTP metoda PUT
Adresa /ws/services/rest2/oznameni/precteno
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
notiIdno List Jedno ci vice ID oznameni. Predavejte ve forme vicekrat uvedeneho parametru notiIdno=XX
plagiaty
Description API pro napojení anti-plagiátorských systémů pro kontrolu VŠKP a semestrálních prací.
Type REST
Address /ws/services/rest2/plagiaty
Specifikace
Title plagiaty

Operation

fileByUid
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí soubor podle zadaného unikátního UID souboru (podporuje soubory přiložené k VŠKP i k semestrálním pracím).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/fileByUid/{uid}
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String

info
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí detailní údaje o zadaném dokumentu, jeho autorovi, katedře, fakultě, instituci - vše, co se zdá být relevantní ke kontrole plagiátů. Potřebujete-li pro vlastní implementaci nějaké další údaje, kontaktujte vývojový tým IS/STAG.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/info
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String 'vskp' pro VŠKP nebo 'sp' pro semestrální práci
id long Podle zadaného typu: ID VŠKP práce nebo ID semestrální práce
vracetPlagiatResult Boolean true/false, zda vracet i polozku plagiatResult (muze byt hodne dlouha a je zbytecne ji posilat kdyz ji klient nepotrebuje). Defaultne false.

nastavKontrolaNaplanovana
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Uloží do IS/STAG stav dokumentu 'naplánovaná kontrola' - slouží jako možnost vrátit stav do výchozího stavu
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/nastavKontrolaNaplanovana
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String Typ dokumentu - hodnota 'vskp' - VŠKP nebo 'sp' - semestrální práce.
id long Identifikátor dokumentu

nastavOdeslanoKeKontrole
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Uloží do IS/STAG stav dokumentu 'odesláno ke kontrole'. Je třeba uložit i položku plagitSystem - do kterého systému byl dokument odeslán.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/nastavOdeslanoKeKontrole
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String Typ dokumentu - hodnota 'vskp' - VŠKP nebo 'sp' - semestrální práce.
id long Identifikátor dokumentu
plagiatSystem String Jaký systém kontroly plagiátů byl použit - z domény PLAGIAT_SYSTEM.

nastavVysledekKontroly
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Uloží do IS/STAG výsledek anti-plagiátorské kontroly u zadaného dokumentu (buď VŠKP - adipIdno a nebo semestrální práce - praceIdno).
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/nastavVysledekKontroly
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
arg1 DocumentPlagiatResult

seznamCekajiciNaVysledek
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam dokumentů v IS/STAG, které jsou ve stavu, kdy probíhá kontrola a dokumenty čekají na výsledek kontroly plagiátů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/seznamCekajiciNaVysledek
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String Je-li uvedeno, lze omezit na typ dokumentu. Hodnota 'vskp' - pouze VŠKP. 'sp' - pouze semestrální práce. 'all' nebo neuvedeno - všechny
plagiatSystem String Je-li uvedeno, lze omezit na dokumenty, u nichž je nastaven zadaný systém kontroly plagiátů

seznamKeKontrole
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam dokumentů v IS/STAG, které jsou připraveny k odeslání ke kontrole plagiátů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/seznamKeKontrole
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String Je-li uvedeno, lze omezit na typ dokumentu. Hodnota 'vskp' - pouze VŠKP. 'sp' - pouze semestrální práce. 'all' nebo neuvedeno - všechny
platby
Description Služby týkající se plateb.
Type REST
Address /ws/services/rest2/platby
Specifikace
Title platby

Operation

getSestavaZROStip
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba vracející stejná data jako sestava Z_ROSTIP v klientovi IS/STAG. Pouze má omezenou množinu vstupních parametrů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/platby/getSestavaZROStip
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SP (Spec. officer)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
druhPredpisu String
typPredpisu String
osCislo String
stavStudenta String
rok String

zalozSplatkovyKalendar
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Služba pro založení splátkového kalendáře - upraví zadaný záznam z PZ_DOKLADY, změní rozpis plateb na tomto záznamu. Upravuje castku, datum prvni splatky, pocet splatek a jejich periodu (perioda je klic z ciselniku 'PLATBA_PERIODA'). Služba buď vrací řetězec 'OK', pokud bylo vše bez problémů, nebo jakýkoliv jiný řetězec v případě chyby - pak obsahuje přímo text chyby.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/platby/zalozSplatkovyKalendar
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
splatkovyKalendarInput SplatkovyKalendarInput
podporaVyuky
Description Podpora výuky
Type REST
Address /ws/services/rest2/podporaVyuky
Specifikace
Title podporaVyuky

Operation

downloadPraceContentForOdevzdejCZ
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí soubor s odevzdanou prací
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/podporaVyuky/downloadPraceContentForOdevzdejCZ
Možné výstupní MIME typy */*
Areas downloadPraceContentForOdevzdejCZ, root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
praceIdno Long

exportMetadataForOdevzdejCZ
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí soubor s metadaty pro Odevzdej.cz
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
predmety
Description Předměty
Type REST
Address /ws/services/rest2/predmety
Specifikace
Title predmety

Operation

getInfoOOboruPredmetu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informaci o jednom zadaném oboru daného předmětu. Je to vlastně výběr jedné z položek vrácených službou 'getOboryPredmetu'.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getInfoOOboruPredmetu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
oborIdno Long
lang String

getLiteraturaPredmetu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam literatury uvedené u předmětu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getLiteraturaPredmetu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getNeakreditovanePredmety
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Zobrazi informace o neakreditovanych predmetech. Pri exportu do XLS jsou barevne zvyrazneny polozky predmetu, u kterych doslo ke zmene oproti akreditovanemu stavu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getNeakreditovanePredmety
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stavAkreditace String Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta String
katedra String
rok String

getNeakreditovanePredmetyEcts
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Zobrazi informace o neakreditovanych predmetech - ECTS. Pri exportu do XLS jsou barevne zvyrazneny polozky predmetu, u kterych doslo ke zmene oproti akreditovanemu stavu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getNeakreditovanePredmetyEcts
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stavAkreditace String Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem ECTS akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta String
katedra String
rok String

getNeakreditovanePredmetySeznamZmen
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Zobrazi informace o neakreditovanych predmetech - zobrazi pouze seznam predmetu a seznam polozek, ve kterych doslo ke zmene.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getNeakreditovanePredmetySeznamZmen
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stavAkreditace String Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta String
katedra String
rok String

getOboryPredmetu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam oborů, ve kterých se předmět vyskytuje + mnoho souvisejících údajů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getOboryPredmetu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getPredmetECTSInfo
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, využívejte novou WS qram/getQRAMPredmetu! Vrátí informace o předmětu z hlediska ECTS údajů. Lze používat vyhledávací masky pro parametry.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetECTSInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
katedra String
zkratka String
rok String
garantUcitIdno Long Je-li uvedeno ucitIdno, pak jsou zobrazeny pouze předměty, kterých je tento učitel garantem. Není-li uvedeno, na garantovi nezáleží.
oborIdno Long Je-li uvedeno oborIdno, pak jsou zobrazeny pouze předměty, které patří do zadaného oboru. Není-li uvedeno, na oboru nezáleží.
zobrazovatVECTS String Je-li uvedeno ANO nebo NE, vrací pouze předměty, u nichž je v položce 'zobrazovat v ECTS' uvedena příslušná hodnota. Není-li uvedeno, na této položce nezáleží.
akreditace String
ectsAkreditace String

getPredmetInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí kompletní informaci o předmětu, včetně sylabu atd. Vrací vždy pouze 1 předmět, nelze použít vyhledávací masky.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getPredmetInfoPDF
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí kompletní informaci o předmětu v PDF, včetně sylabu atd. Vrací vždy pouze 1 předmět, nelze použít vyhledávací masky.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetInfoPDF
Možné výstupní MIME typy application/pdf
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getPredmetyByBlok
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů bloku zadaného jeho identifikačním číslem blokIdno
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByBlok
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByBlokFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů bloku zadaného jeho identifikačním číslem blokIdno - kompletni info o předmětech
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByBlokFullInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByFakulta
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů fakulty nebo celé univerzity
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByFakulta
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String Fakulta. Není-li uvedeno, vyhledají se předměty celé univerzity.
rok String
vyucovaciJazyk String Je-li uveden, vybere jen předměty, které jsou vyučovány v tomto jazyce
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByFakultaFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů fakulty nebo celé univerzity s plnými informacemi o předmětech. Pozor, tento dotaz může trvat i několik MINUT!
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByFakultaFullInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String Fakulta. Není-li uvedeno, vyhledají se předměty celé univerzity.
rok String
vyucovaciJazyk String Je-li uveden, vybere jen předměty, které jsou vyučovány v tomto jazyce
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByKatedra
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů katedry (případně všech kateder na celé škole)
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByKatedra
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String Není-li zadáno či je uveden znak %, vrací seznam předmětů všech kateder
rok String
semestr String
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByKatedraFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů katedry s plnými informacemi o předmětech. Pozor, tento dotaz může trvat poměrně dlouho!
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByKatedraFullInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String Není-li zadáno či je uveden znak %, vrací seznam předmětů všech kateder
rok String
semestr String
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByObor
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů celého oboru. Obor může být zadán buď svým identifikačním číslem 'oborIdno' nebo číslem oboru 'cisloOboru'. Je-li uvedeno obojí, bere se pouze podle 'oborIdno'.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByObor
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
cisloOboru String Číslo oboru
rok String
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByOborFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů celého oboru - kompletni info o předmětech. Obor může být zadán buď svým identifikačním číslem 'oborIdno' nebo číslem oboru 'cisloOboru'. Je-li uvedeno obojí, bere se pouze podle 'oborIdno'.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByOborFullInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
cisloOboru String Číslo oboru
rok String
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByStudent
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů studenta zadaného jeho osobním číslem
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByStudent
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
semestr String Semestr studia studenta. Neni-li zadano nic, vrati pro aktualni semestr (dle kalendare IS/STAG pro aktualni den). Je-li zadana hodnota '%', vrati predmety bez ohledu na semestr
rok String Akad. rok studia studenta. Neni-li zadano nic, vrati pro aktualni akademicky rok (dle kalendare IS/STAG pro aktualni den). Je-li zadana hodnota '%', vrati predmety bez ohledu na ak. rok
nevracetUznane Boolean Je-li TRUE, pak sluzba NEvrati predmety, ktere byly studentovi uznany. Je-li FALSE nebo neni uvedeno, sluzba vraci vsechny predmety bez ohledu na to, zda byly ci nebyly uznane
lang String

getPredmetyByUcitel
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů vyučujícího zadaného jeho identifikačním číslem ucitIdno
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyByUcitel
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long
katedra String
rok String
jenCoMajiVyuku Boolean Je-li true, vraci jen predmety, ktere maji v danem akademickem roce nastaveno MA_VYUKU = A
lang String

getPredmetyPodLimit
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů pracoviště, na nichž je zapsáno méně studentů, než je stanovené minimum (a na nichž není ani jeden student zapsaný se statutem A).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/getPredmetyPodLimit
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
pracoviste String Pracoviste predmetu. Lze pouzit i hierarchicky pres ciselnik pracovist, tj. lze zadat napr. i celou fakultu ci REK
rok String
lang String

najdiPredmety
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vyhledá předmět podle několika možných podmínek
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/predmety/najdiPredmety
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
nazev String
pracoviste String
zkratka String
rok String
lang String
prihlaska
Type REST
Address /ws/services/rest2/prihlaska
Specifikace Open API  Open API (YAML) 
Title prihlaska

Operation

getGDPRSouhlasy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam souhlasů uchazeče se zpracováváním některých jeho osobních údajů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci/{osobidno}/souhlasy
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
lang String

getObsahSouboru
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí obsah souboru ve spisu přiřazeném k přihlášce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/pisemnosti/{idPisemnosti}
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 String
idSouboru String
arg3 HttpServletRequest

getOmezeniNaSoubory
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o souborech, které je třeba přiložit k přihlášce na daný přijímací obor..
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prijimaciobory/{rok}/{globalidno}/soubory
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 int

getOsoba
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o osobě jakožto o studentovi, který už někdy na dané vysoké škole studoval.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/osoby
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rodcislo String

getPodanePrihlasky
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí existující přihlášky uchazeče pro aktuální přijímací řízení.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazec/{osobidno}/prihlasky
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
lang String

getPredchoziStudia
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o předchozích studiích na této škole.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/osoby/{rodcislo}/studia
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String

getPrijimaciObory
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí aktuálně otevřené přijímací obory.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prijimaciobory
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 PrihlaskaBeanParam

getPrijimaciProgramy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí studijní programy, pod které spadají aktuálně otevřené přijímací obory.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/programy
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 PrihlaskaBeanParam

getPseudorodneCislo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vygeneruje pro uchazeče pseudorodné číslo.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/pseudorodnecislo
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
inicialy String
datumNarozeni String
pohlavi String

getSeznamPisemnosti
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam písemností ve spisu přiřazeném k přihlášce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/pisemnosti
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long

getUchazec
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o uchazeči.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osobidno Long
rodcislo String

getVlozeneSoubory
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí metadata souborů přiložených k přihlášce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long

getVysledkyPrRizeni
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí výsledky přijímacího řízení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/vysledky
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 long
rok String

nahradOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Nahradí všechny osobní údaje uchazeče novými. Vrátí obraz uložených údajů z databáze.
HTTP metoda PUT
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci/{osobidno}
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 Uchazec

nahradPrihlasku
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Uloží změny v přihlášce - nahradí všechny údaje novými. Vrátí obraz uložených údajů z databáze.
HTTP metoda PUT
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Rizeni
arg1 Long

odeberSouhlas
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Odebere souhlas se zpracováváním konkrétního osobního údaje uchazeče. Zároveň vymaže daný údaj z databáze.
HTTP metoda DELETE
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci/{osobidno}/souhlasy/{sohlidno}
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 Long

rodneCisloByOrionIdentiffikator
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rodné číslo podle zadané identity studenta (tabulka ORION, položka IDENTIFIKATOR).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/utils/student_identity/{orionIdentity}/rodne_cislo
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String

smazPrihlasku
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Smaže existující přihlášku včetně známek a uložených souborů.*
HTTP metoda DELETE
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 long
osobidno long

smazSoubor
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Smaže soubor přiložený k přihlášce.
HTTP metoda DELETE
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory/{soubidno}
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 Long

ulozSoubor
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Přiloží soubor k existující přihlášce.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory
Možné vstupní MIME typy multipart/form-data
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Attachment
tysoidno long
arg2 long

vlozOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Uloží záznam o novém uchazeči. Vrátí obraz uložených údajů z databáze včetně přiřazeného čísla uchazeče.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/uchazeci
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Uchazec

vlozPrihlasku
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Uloží novou přihlášku. Vrátí obraz uložených údajů z databáze včetně přiděleného čísla přihlášky.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Rizeni

vytiskniPrihlasku
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí PDF přihlášky k tisku.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/tisk
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long

zmenPriorituPrihlasky
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Nastaví prioritu přihlášky.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/priorita
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
priorita int

zobrazSoubor
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí soubor přiložený k přihlášce.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prihlaska/prihlasky/{uchazecidno}/soubory/{soubidno}
Možné výstupní MIME typy application/octet-stream
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
PW (Web services for e-application)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 Long
arg1 Long
prijimacky
Description Přijímací řízení
Type REST
Address /ws/services/rest2/prijimacky
Specifikace
Title prijimacky

Operation

getKody
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getKody
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String

getKodyObory
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení - až do úrovně oborů/kombinací
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getKodyObory
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String

getPrijimaciObory
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam přijímacích oborů dle zadaných kritérií otevřených nyní pro e-přihlášku. Bere vždy po každou fakultu aktuální rok, pro který právě probíhá přijímací řízení.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getPrijimaciObory
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
misto String
forma String
typ String
rok String Je-li vyplněno, tak vrací přijímací obory na daný ak. rok. Jinak vrací na takový rok, na který aktuálně přijímací řízení běží (dle parametru EPR_PRELOM_ROKU a fakulty)
jenAktualni Boolean Zda vracet jen obory aktuální v daný okamžik. Není-li uvedeno, jako by bylo 'true'
lang String

getRizeniKombinace
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Najde kombinace oborů, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniKombinace
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniObory
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Najde obory, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniObory
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniStatistika
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne UROVEN) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistika
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
uroven Integer Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStatistikaSPredmety
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů, až do úrovně s jednotlivými předměty. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne zobrazovatZeSS a zobrazovatJenPisemne) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistikaSPredmety
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
zobrazovatZeSS Boolean Zda zobrazovat i předměty ze SŠ. Není-li uvedeno, pak ano.
zobrazovatJenPisemne Boolean Zda zobrazovat jen předměty s formou písemnou. Není-li uvedeno, pak ne.

getRizeniStatistikaSpec
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Alternativa pro službu getRizeniStatistika. Má úplně stejný vstup/výstup, jen ji lze speciálně nakonfigurovat pro přístup vybraných uživatelů
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistikaSpec
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
uroven Integer Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStudijniProgramy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Najde studijní programy, které mají v zadaném roce alespoň jeden vypsaný obor pro přijímačky
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStudijniProgramy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
lang String

getVysledkyKody
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí přehled použitých výsledků zápisu versus kódy rozhodnutí v přijímacím řízení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getVysledkyKody
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String
programy
Description Studijní programy, obory, segmenty atd.
Type REST
Address /ws/services/rest2/programy
Specifikace
Title programy

Operation

getBlokInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí detailní informace o bloku dle jeho identifikačního čísla blokIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getBlokInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
lang String

getBlokyPlanu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam bloků plánu zadaného identifikačním číslem plánu stplIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getBlokyPlanu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getBlokySegmentu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam bloků segmentu zadaného identifikačním číslem segmentu sespIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getBlokySegmentu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
sespIdno Long
lang String

getOblastiVzdelavaniProgramu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati seznam oblasti vzdelavani pro zadany studijni program.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getOblastiVzdelavaniProgramu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno long
lang String

getOborInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí detailní informace o oboru dle jeho identifikačního čísla oborIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getOborInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
lang String

getOboryQRAMInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí detailní informace o oborech vcetne informaci kvalifikacniho ramce (QRAM).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getOboryQRAMInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
fakulta String
rok String
forma String Forma programu
typ String Typ programu
jazyk String Jazyk programu
pouzePlatne Boolean Zda zobrazovat pouze platne obory. Pokud neni uvedeno, jsou ukazany vsechny obory.

getOboryStudijnihoProgramu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam oborů studijního programu zadaného identifikačním číslem stud. programu stprIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getOboryStudijnihoProgramu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno Long
rok String Vrací seznam oborů, které jsou v zadaném akademickém roce platné. Pokud rok není zadán, je použit aktuální akademický rok.
lang String

getPlanInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí detailní informace o studijním plánu dle jeho identifikačního čísla stplIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getPlanInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getPlanyOboru
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studijních plánů oboru zadaného identifikačním číslem oboru oborIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getPlanyOboru
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
rok String Rok platnosti studijních plánů, které jsou požadovány. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang String

getPlanyStudenta
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí detailní informace o studijním plánu či plánech, které má zadaný student přiřazen v zadaný ak. rok.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getPlanyStudenta
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String
rok String Ak. rok studia studenta. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang String

getSegmentInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí detailní informace o segmentu dle jeho identifikačního čísla sespIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getSegmentInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
sespIdno Long
lang String

getSegmentyPlanu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam segmentů plánu zadaného identifikačním číslem plánu stplIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getSegmentyPlanu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getStudijniProgramInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí detailní informace o studijním programu dle jeho identifikačního čísla stprIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getStudijniProgramInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno Long
lang String

getStudijniProgramy
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Najde studijní programy podle zadaných kritérií
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/programy/getStudijniProgramy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
rok String
kod String Kod programu
forma String Forma programu
typ String Typ programu
jazyk String Jazyk programu
profil String Profil programu
pouzePlatne Boolean Zda zobrazovat pouze platne programy. Pokud neni uvedeno, jsou ukazany vsechny programy.
lang String
rozvrhy
Description Rozvrhy
Type REST
Address /ws/services/rest2/rozvrhy
Specifikace
Title rozvrhy

Operation

getPozadavkyNaCasVyuky
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam pozadavku na casy vyuky vyucujicich. Role AD, PR, UR, FR a FS maji opravneni videt pozadovane casy vsech vyucujicich. Role FA jen vyucujici patrici pod svoji fakultu. Role KA jen vyucujici patrici pod svoji katedru.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getPozadavkyNaCasVyuky
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
FR (Faculty timetable author)
UR (University timetable author)
FS (Faculty superior timetable author)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String
semestr String
ucitIdno Long Je-li zadáno, vrátí požadavky konkrétního učitele
katedra String Je-li vyplněno, vrátí vyučující dané katedry.
fakulta String Je-li vyplněno, vrátí vyučující dané fakulty.
lang String

getRozvrhByKatedra
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh všech předmětů katedry.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKatedra
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByKatedraICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh všech předmětů katedry. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar)
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKatedraICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByKatedraPDF
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh všech předmětů katedry. Ve formátu PDF.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKatedraPDF
Možné výstupní MIME typy application/pdf
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByKrouzek
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh kroužku v daném roce a semestru. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKrouzek
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kod String Kód kroužku
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByKrouzekICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh kroužku v daném roce a semestru. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKrouzekICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kod String Kód kroužku
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByKrouzekPDF
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh kroužku v daném roce a semestru. Ve formátu PDF. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByKrouzekPDF
Možné výstupní MIME typy application/pdf
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kod String Kód kroužku
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByMistnost
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh místnosti.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByMistnost
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
budova String
mistnost String
identifikatorMistnosti String Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByMistnostACas
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh v dané místnosti v zadaném datumu čase. Většinou vrací jediný záznam, nicméně pro speciální připady je připraveno vrátit více hodnot.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByMistnostACas
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
budova String
mistnost String
timestamp Long Požadovaný datum a čas ve formě Linux Timestamp. Není-li uvedeno, bere se aktuální datum a čas
lang String

getRozvrhByMistnostICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh místnosti. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar)
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByMistnostICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
budova String
mistnost String
identifikatorMistnosti String Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByMistnostPDF
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh místnosti. Ve formátu PDF.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByMistnostPDF
Možné výstupní MIME typy application/pdf
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
budova String
mistnost String
identifikatorMistnosti String Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByPlan
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh studijního plánu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPlan
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stplIdno Long
rocnik Integer Ročník
statuty String Seznam požadovaných statutů předmětů, na které omezit rozvrh. Seznam statutů oddělený čárkami. Není-li uvedeno, berou se všechny statuty A,B,C
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
zkrBudovy String Je-li uvedeno, vrátí pouze rozvrhové akce v dané budově
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByPlanICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh studijního plánu. Ve formátu iCAL (např. pro GoogleCalendar).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPlanICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stplIdno Long
rocnik Integer Ročník
statuty String Seznam požadovaných statutů předmětů, na které omezit rozvrh. Seznam statutů oddělený čárkami. Není-li uvedeno, berou se všechny statuty A,B,C
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
zkrBudovy String Je-li uvedeno, vrátí pouze rozvrhové akce v dané budově
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByPlanPDF
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh studijního plánu. Ve formátu PDF.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPlanPDF
Možné výstupní MIME typy application/pdf
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stplIdno Long
rocnik Integer Ročník
statuty String Seznam požadovaných statutů předmětů, na které omezit rozvrh. Seznam statutů oddělený čárkami. Není-li uvedeno, berou se všechny statuty A,B,C
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
zkrBudovy String Je-li uvedeno, vrátí pouze rozvrhové akce v dané budově
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByPredmet
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh jednoho konkrétního předmětu. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPredmet
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByPredmetICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh jednoho konkrétního předmětu ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPredmetICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByPredmetPDF
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh jednoho konkrétního předmětu ve formátu PDF. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByPredmetPDF
Možné výstupní MIME typy application/pdf
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByStudent
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh studenta.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByStudent
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByStudentICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh studenta. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar)
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByStudentICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByStudentPDF
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh studenta. Ve formátu PDF.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByStudentPDF
Možné výstupní MIME typy application/pdf
Areas root, downloads
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByUcitel
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByUcitel
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno Long
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce a konzultace.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByUcitelICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh učitele. Ve formátu iCAL (např. pro GoogleCalendar)
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByUcitelICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno Long
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce a konzultace.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByUcitelPDF
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh učitele. Ve formátu PDF.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhByUcitelPDF
Možné výstupní MIME typy application/pdf
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno Long
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce a konzultace.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhovaAkceInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o zadané rozvrhové akci.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhovaAkceInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long
lang String

getRozvrhoveAkce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam rozvrhových akcí podle zadaných kritérií. Pokud libovolné kritérium není zadáno, nebere se na něj ohled. Povinně musí být zadán alespoň rok, semestr a minimalne jedno dalsi kriterium.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/rozvrhy/getRozvrhoveAkce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste String
zkrPredm String
zkrBudovy String
cisloMistnosti String
ucitIdno Long
den String
rokVarianty String
semestr String
typ String
owner String
platnost String
lang String
soubory
Description Soubory v IS/STAG
Type REST
Address /ws/services/rest2/soubory
Specifikace
Title soubory

Operation

getSouborContent
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí obsah zadaného souboru. Služba sama o sobě nevyžaduje přihlášení (ovšem soubor případně nevydá, pokud to u něj není povoleno)
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/soubory/getSouborContent
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long

getSouborContentAuth
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí obsah zadaného souboru. Služba vždy vyžaduje přihlášení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/soubory/getSouborContentAuth
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long

getSouborContentForThesesCZ
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí obsah zadaného souboru. Určeno pouze pro komunikaci s Theses.CZ
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/soubory/getSouborContentForThesesCZ
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
soubIdno long

getSouborMetadata
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí metadata jednoho souboru zadaného identifikátorem.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/soubory/getSouborMetadata
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
soubIdno long

getSouborOpravneni
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o oprávněních aktuálního přihlášeného uživatele na zadaný soubor.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/soubory/getSouborOpravneni
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long

getSouboryMetadata
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí metadata všech souborů dle zadaných kritérií (tj. například všechny soubory pro zadanou kvalifikační práci atd.). Není-li některý parametr uveden, znamená to, že na něm nezáleží. Zároveň vždy musí být uveden alespoň jeden parametr z množiny, která specifikuje objekt, na který je soubor navázán (tj. např. ID kvalifičkaní práce, ID žádosti atd...)
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/soubory/getSouboryMetadata
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
tysoIdno Long Filtruje požadovaný typ souboru. Je-li prázdné, typ souboru není omezen.
adipIdno Long Identifikátor kvalifikační práce, na kterou je soubor přímo navázán
stpsIdno Long Identifikátor příjezdu, na který je soubor přímo navázán
stzaIdno Long Žádost studenta, na kterou je soubor přímo navázán
osCislo String Osobní číslo studia, na které je soubor přímo navázán

getTypSouboru
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí požadovaný typ souboru.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/soubory/getTypSouboru
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
tysoIdno long

getTypySouboru
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam všech typů souborů podporovaných v IS/STAG.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/soubory/getTypySouboru
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

updateSouborSetExterniURL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vymění soubor uložený v databázi IS/STAG (ODSTRANÍ JEJ) za zadané externí URL souboru. Pro role ADMINISTRATOR, KNIHOVNA a KNIHOVNA_SPRAVCE. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby. Při volání této služby pro soubor nějaké kvalifikační práce se tato práce nepřeplánuje k odeslání do Theses.CZ.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/soubory/updateSouborSetExterniURL
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Administrator's library)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long
souborURL String Nové URL, které bude uloženo k souboru v IS/STAG
student
Description Studenti.
Type REST
Address /ws/services/rest2/student
Specifikace
Title student

Operation

getDoktorandi
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam doktorandů dle zadaných kritérií.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getDoktorandi
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas getDoktorandi, root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakultaSp String Fakulta
kodSp String Kód st. programu
formaSp String Forma st. programu
jazykPlanu String Jazyk plánu
pracoviste String Pracoviště
stav String Stav
zacatekOd Date Začátek studia OD
zacatekDo Date Začátek studia DO
rocnikOd Integer Ročník OD
rocnikDo Integer Ročník DO
konecOd Date Konec studia OD
konecDo Date Konec studia DO
skolitelUcitIdno Long ID školitele (ucitIdno)
skolitelSpecialistaUcitIdno Long ID školitele specialisty (ucitIdno)

getDoktorandiSpecial
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam doktorandů dle zadaných kritérií. Webova sluzba je urcena pro specialni pripady, bezne bude vypnuta.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getDoktorandiSpecial
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakultaSp String Fakulta
kodSp String Kód st. programu
formaSp String Forma st. programu
jazykPlanu String Jazyk plánu
pracoviste String Pracoviště
stav String Stav
zacatekOd Date Začátek studia OD
zacatekDo Date Začátek studia DO
rocnikOd Integer Ročník OD
rocnikDo Integer Ročník DO
konecOd Date Konec studia OD
konecDo Date Konec studia DO
skolitelUcitIdno Long ID školitele (ucitIdno)
skolitelSpecialistaUcitIdno Long ID školitele specialisty (ucitIdno)

getStudentFull
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati studenta z tabulky STUDENTI zadaneho svym osobnim cislem osCislo.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentFull
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String

getStudentInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o zadaném studentovi. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String Je-li uveden rok, vrací informace k tomuto roku (obor co tehdy student studoval atd.). Není-li uveden rok, vrací informace k poslednímu ak. roku, kdy student studoval/studuje.
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentNaOboruVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati zaznam z tabulky STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE pro zadaneho studenta, rok a studijni plan.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentNaOboruVRoce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rokPlatnosti String
stplIdno long

getStudentPredmetyAbsolvoval
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů studenta s informací o tom, zda daný předmět absolvoval či nikoliv. Služba je určena pro volání studentem, tj. student musí být přihlášen a uvidí pouze informace o svém osobním čísle.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentPredmetyAbsolvoval
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String Osobni cislo studenta

getStudentPredmetyAbsolvovalRef
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam předmětů studenta s informací o tom, zda daný předmět absolvoval či nikoliv. Určeno pro roli studijní referentka a prorektor.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentPredmetyAbsolvovalRef
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
ZR (Zahraniční referentka)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String Osobni cislo studenta
stagUser String

getStudentVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati zaznam z tabulky STUDENTI_V_ROCE pro zadaneho studenta a rok.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentVRoce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rokPlatnosti String

getStudentVRoceByOsCislo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati vsechny zaznamy z tabulky STUDENTI_V_ROCE pro zadaneho studenta - serazeno dle ak. roku
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentVRoceByOsCislo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
lang String

getStudentiByFakulta
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů fakulty. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByFakulta
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
rok String Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
financovani String Omezit pouze na studenty s daným financováním
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia, zda MŠMT hradí příspěvek na studenta (P58) a zda za něj do půl roku přestane platit (P59). Mohou vidět pouze role referentky, tajemníka fakulty, prorektora a administrátora.
lang String

getStudentiByFakultaRC
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů fakulty s rodnými čísly a omezeným množstvím údajů. Určeno primárně pro různé exporty seznamu studentů do LDAP systémů atd.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByFakultaRC
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
rok String Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
lang String

getStudentiByKrouzek
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném kroužku (rozvrhovém). Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByKrouzek
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kod String Kód kroužku
rok String
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByObcanstvi
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů dle občanství.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByObcanstvi
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String Fakulta studenta. Není-li zadáno, na fakultě nezáleží.
obcanstvi String Občanství studenta - je-li vyplněno, musí mít student toto občanství
kromeObcanstvi String Občanství studenta - je-li vyplněno, vrací jen studenty, kteří mají jakékoliv jiné občasntví než toto. V kombinaci s parametrem kromeObcanstvi2 lze vyřadit z výběru dvě občanství.
kromeObcanstvi2 String Občanství studenta - je-li vyplněno, vrací jen studenty, kteří mají jakékoliv jiné občasntví než toto. V kombinaci s parametrem kromeObcanstvi lze vyřadit z výběru dvě občanství.
rok String Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByObor
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném oboru, kteří jej studovali/studují v zadaném roce. Obor je zadán svým oborIdno. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByObor
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
oborIdno Long
rok String
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByPredmet
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném předmětu. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByPredmet
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String V jakém semestru zobrazit studenty. Možné hodnoty: ZS, LS, % (v obou semestrech). Není-li uvedeno, bere se %.
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByRoakce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadané rozvrhové akci. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByRoakce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long ID rozvrhove akce
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByStudijniKruh
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů v zadaném kruhu (studijním). Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByStudijniKruh
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studijniKruh String Studijní kruh
rok String
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByTermin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném zkouškovém termínu. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiByTermin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiDleDobyDoDatum583
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati seznam studentu, jejichž datum 58.3 je za pocet dni zadanych parametrem. (Interni poznamka - bere to z tabulky PLATBY_UKAZATELE, kde jsou tato data predpocitana vzdy kazdou noc).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudentiDleDobyDoDatum583
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pocetDniDoData583 int Kladne cislo >= 0 udavajici pocet dni za kolik nastane pro daneho studenta datum 58_3.

getStudiaByCisloKarty
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studií studenta podle čísla jeho karty. Pozor, studií může být více!
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/getStudiaByCisloKarty
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
cisloKarty String

insertOsobaStudium
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Metoda, ktera vlozi data postupne do tabulek OSOBY, STUDENTI, STUDENTI_V_ROCE a STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE. Pri uspesnem volani vraci upravene datove typy (kde jsou doplneny automaticky vygenerovane hodnoty). Pokud osoba se zadanym rodnym cislem jiz existuje, nezaklada se, ale pouzije se tato jiz existujici. Pokud dojde k jakekoliv chybe, dojde k vraceni transakce do puvodniho stavu, tj. zadna operace se neprovede. Neni-li zadano rodne cislo, vygeneruje se pseudorodny kod podle data narozeni a pohlavi.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/insertOsobaStudium
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
insertOsobaStudiumData WSInsertOsobaStudiumData

insertStudentFull
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vlozi do systemu noveho studenta. Vraci zpet informace o tomto studentovi plus vyplnene osCislo (ktere IS/STAG generuje sam)
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/insertStudentFull
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
student WSStudentFull

insertStudentNaOboruVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vlozi do systemu zaznam do tabulky STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/insertStudentNaOboruVRoce
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentNaOboruVRoce WSStudentNaOboruVRoce

insertStudentVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vlozi do systemu dalsi rok studia studenta do tabulky STUDENTI_V_ROCE
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/insertStudentVRoce
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentVRoce WSStudentVRoce

najdiStudentyPodleJmena
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam studentů na základě jména a/nebo příjmení.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/student/najdiStudentyPodleJmena
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
prijmeni String Část příjmení nebo celé příjmení.
jmeno String Část jména nebo celé jméno.
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

updateStudentFull
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce STUDENTI. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/updateStudentFull
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
student WSStudentFull

updateStudentNaOboruVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/updateStudentNaOboruVRoce
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentNaOboruVRoce WSStudentNaOboruVRoce

updateStudentVRoce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce STUDENTI_V_ROCE. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/updateStudentVRoce
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentVRoce WSStudentVRoce

zapisRozvrhovychAkci
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Provede zapis/odzapis/zmenu zapsanych rozvrhovych akci studenta na predmetu. Tato sluzba kombinuje vsechny moznosti (tj. zapsani, odepsani i zmeny i rozvrhovych akci). V ve vstupnim datovem typu se vyskytuje polozka 'operace'. Tato polozka musi nabyvat jedne z hodnot: 'Z' - zapis rozvrhove akce, 'O' - odzapis rozvrhove akce.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/student/zapisRozvrhovychAkci
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
zapisStudentuRequest ZapisStudentuRequest Zakladni informace o studentovi, zapisovanem predmetu plus seznam zapisovanych ci odepisovanych rozvrhovych akci
terminy
Description Termíny zkoušek
Type REST
Address /ws/services/rest2/terminy
Specifikace
Title terminy

Operation

getTerminyProStudenta
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů pro zadaného studenta - vrací platné termíny + termíny, které jsou neplatné (zrušené), ale student je na nich zapsán. U výsledných termínů vrací i mnoho příznaků, které značí, v jakém stavu je daný termín ve vztahu ke studentovi (tj. zda jej má zapsaný, zda si jej může zapsat, případně proč si jej zapsat nemůže). Vrací defakto datový podklad který je shodný jako portálové stránka pro zápis studenta na termíny.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/getTerminyProStudenta
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
lang String

getTerminyZkousek
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/getTerminyZkousek
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno Long Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra String
zkratka String
semestr String Semestr, neni-li uveden, na semestru nezáleží.
rok String
osCislo String Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle Boolean Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni Boolean Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene Boolean Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane Boolean Zda vyhledat i blokované termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang String

getTerminyZkousekICAL
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo. V ICAL formátu např. pro GoogleCalendar.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/getTerminyZkousekICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno Long Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra String
zkratka String
semestr String Semestr, neni-li uveden, na semestru nezáleží.
rok String
osCislo String Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle Boolean Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni Boolean Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene Boolean Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane Boolean Zda vyhledat i blokované termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang String

odhlasStudentaZTerminu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Provede odzapsani studenta (osCislo) od zadaneho zkouskoveho terminu (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho odzapisu) nebo jakykoliv jiny text, ktery obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se odzapis nezdaril.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/odhlasStudentaZTerminu
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
termIdno long
lang String

zapisStudentaNaTermin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Provede zapis studenta (osCislo) na zadany zkouskovy termin (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho zapisu) nebo jakykoliv jiny text, ktery obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se zapis nezdaril.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/zapisStudentaNaTermin
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
termIdno long
lang String
ucitel
Description Učitelé
Type REST
Address /ws/services/rest2/ucitel
Specifikace
Title ucitel

Operation

deleteUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Smaže záznam v tabulce UCITELE. Ucitele lze identifikovat buď identifikátorem ucitIdno nebo rodnym cislem.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/deleteUcitelOsobniUdaje
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdnoForDelete Long UcitIdno učitele ke smazání.
rodCisloForDelete String Rodne cislo učitele ke smazání.

getGarant_ProgramOborByRC
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným rodným číslem. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/getGarant_ProgramOborByRC
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rc String

getGarant_ProgramOborByUcitIdno
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným ID ucitele. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/getGarant_ProgramOborByUcitIdno
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long
rok String

getUcitIdnoByStagLogin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě STAGovského uživatelského jména učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/getUcitIdnoByStagLogin
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagLogin String Stag login učitele.

getUcitelInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí širší informace o učiteli na základě jeho STAGovského ID.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/getUcitelInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno Long Stagovské ID učitele.
lang String

getUciteleKatedry
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam učitelů zadaného pracoviště nebo podřízených pracovišť.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/getUciteleKatedry
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String Pracoviště vyučujícího. Může být uvedena katedra, fakulta nebo REK - vrátí vždy vyučujícíc všech podřízených pracovišť
jenAktualni Boolean Zda zobrazovat jen aktuální učitele. Není-li uvedeno, zobrazují se jen aktuální. Je-li false, zobrazují se i neaktuální.
zobrazitExternisty Boolean Zda zobrazovat externisty a nebo nikoliv. Není-li uvedeno, JSOU externisti zobrazeni.
lang String

getUcitelePredmetu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam učitelů zadaného předmětu a jeho rozvrhových akcí. U každého záznamu výsledku je v atributu 'vazbaNaPredmet' bud 'pr' (učitel je uveden přímo u předmětu a pak je v atributu 'typAkce' poskládán řetězec 4 znaků A/N určujících postupně, zda je učitel veden jako garant/přednášející/cvičící/seminařící) a nebo 'ra' (učitel je veden u nějaké rozvrhové akce, pak je v atributu 'typAkce' uveden typ dané akce - př/cv/se). Pokud má učitel více různých výskytů, je ve výsledku uveden vícekrát.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/getUcitelePredmetu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String

getUciteleRoakce
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam učitelů zadané rozvrhové akce, která je zadána svým roakIdno.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/getUciteleRoakce
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long

insertUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vloží do systému nového učitele. Vrací zpět informace o tomto učiteli plus vyplněné ucitIdno (ktere IS/STAG vygeneruje sám)
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/insertUcitelOsobniUdaje
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSUcitelOsobniUdajeBean

najdiUcitelePodleJmena
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) a některé další informace na základě jména a/nebo příjmení učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/najdiUcitelePodleJmena
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
prijmeni String Příjmení pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
jmeno String Jméno pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
lang String

selectUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí osobní údaje učitele z tabulky UCITELE.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/selectUcitelOsobniUdaje
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno long ID učitele, jehož údaje jsou požadovány

selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí statistiku - pocty vyzkousenych studentu na predmetech/typech terminu ucitele/ucitelu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu, root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rokPlatnosti String Akademický rok
semestr String Semestr
ucitIdno Long ID jednotlivého učitele
ucitelPracoviste String Pracoviště (katedra) učitele
ucitelFakulta String Fakulta nadřazená pracovišti/katedře učitele
zTerminu Boolean Je-li TRUE, berou se data z tabulek terminu a prihlaseni na ne. Je-li FALSE ci neni-li vubec zadano, bere se ze znamek (zde se pro jednoduchost pocita, ze byl-li predmet splnen na nekolikaty pokus, predpoklada se, ze student byl zkousen danym ucitelem i na vsech predchozich neuspesnych pokusech).

updateUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Upraví záznam v tabulce UCITELE. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/ucitel/updateUcitelOsobniUdaje
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSUcitelOsobniUdajeBean Položky k úpravě. Musí být uvedena položka ucitIdno, která identifikuje učitele.
users
Description Uživatelé - Spojení mezi externím uživatelským jménem a identitami v IS/STAG.
Type REST
Address /ws/services/rest2/users
Specifikace
Title users

Operation

activateStagUser
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Aktivuje nebo deaktivuje uživatelské konto.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/activateStagUser
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagUserNameForUpdate String Uživatelské jméno, u kterého provést změnu.
stavAktivace String Aktivovat (A) ci zneplatnit (N) dane uzivatelske konto?

deleteStagUser
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/deleteStagUser
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagUserNameForDelete String

getExternalLoginByOsobniCislo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí externí login studenta podle jeho osobního čísla. Může vrátit prázdný řetězec - student nemusí mít externí login.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getExternalLoginByOsobniCislo
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String

getExternalLoginByUcitIdno
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí externí login učitele na základě STAGovského ID (ucitIdno).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getExternalLoginByUcitIdno
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long STAG ID učitele (ucitIdno).

getFotoOsoby
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati fotku osoby podle osobIdno. Funguje pouze na skolach, kde je fotka fyzicky ulozena v IS/STAG (tabulka OSOBY_FOTO).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getFotoOsoby
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osobIdno Long

getKalendarOsoby
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí rozvrh osoby na podle jejího externího loginu (pripadne podle jejiho linku vygenerovaneho v portalu), ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Pokud má osoba více identit (student i učitel, více os. čísel..), vrací všechny identity dohromady. Pro studenta vrací rozvrh jeho předmětů plus termíny zkoušek, na kterých je/byl přihlášen, pro vyučujícího rozvrh jím vyučovaných předmětů a termínů jím zkoušených zkoušek
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getKalendarOsoby
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Externí login uživatele nebo speciální link uživatele vygenerovaný v portálu (přístup přes orion login bude brzy omezen)
rokOd Long
rokDo Long
semestr String Semestr. Není-li uveden, berou se oba semestry
lang String

getOsoba
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrati osobu z tabulky OSOBY zadanou PRAVE jednim ze svych identifikatoru (osobIdno, osCislo, rodCislo).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getOsoba
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SP (Spec. officer)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osobIdno Long
osCislo String
rodCislo String

getOsobniCislaByExternalLogin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam osobních čísel studenta dle jeho zadaného externího loginu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getOsobniCislaByExternalLogin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Externí login studenta
pouzeStudujici Boolean Je-li true (defaultne), vraci pouze aktualne studujici nebo prerusena studia. Je-li false, vraci vsechny

getStagUserForStagLogin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informaci o roli uživatele dle jeho zadaného IS/STAG loginu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getStagUserForStagLogin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String IS/STAG login uživatele

getStagUserListForExternalLogin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí uživatele dle jeho zadaného externího loginu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getStagUserListForExternalLogin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
externalLogin String Externí login uživatele

getStagUserListForExternalLoginV2
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí uživatele dle jeho zadaného externího loginu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getStagUserListForExternalLoginV2
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
externalLogin String Externí login uživatele

getStagUsersRoles
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrací seznam uživatelů a jejich rolí v IS/STAG dle zadané fakulty, katedry a dalších parametrů. Uživatelé s rolí fakulta mohou vidět jen svoji fakultu, uživatelé s rolí katedra jen svoji katedru.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getStagUsersRoles
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Faculty Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
katedra String
idRole String

getUcitIdnoByExternalLogin
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě externího uživatelského jména učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/users/getUcitIdnoByExternalLogin
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
externalLogin String Externí login učitele.

insertOsoba
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vlozi do systemu novou osobu. Vraci zpet informace o teto osobe plus vyplnene osobidno (ktere databaze generuje sama). Neni-li zadano rodne cislo, vygeneruje se pseudorodny kod podle data narozeni a pohlavi.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/users/insertOsoba
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SP (Spec. officer)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osoba WSOsobaBean

insertStagUser
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/users/insertStagUser
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagUserForInsert WSStagUserForEdit