plagiaty
Description API pro napojení anti-plagiátorských systémů pro kontrolu VŠKP a semestrálních prací.
Type REST
Address /ws/services/rest2/plagiaty
Specifikace
Title plagiaty

Operation

fileByUid
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí soubor podle zadaného unikátního UID souboru (podporuje soubory přiložené k VŠKP i k semestrálním pracím).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/fileByUid/{uid}
Možné výstupní MIME typy */*
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
arg0 String

info
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí detailní údaje o zadaném dokumentu, jeho autorovi, katedře, fakultě, instituci - vše, co se zdá být relevantní ke kontrole plagiátů. Potřebujete-li pro vlastní implementaci nějaké další údaje, kontaktujte vývojový tým IS/STAG.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/info
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String 'vskp' pro VŠKP nebo 'sp' pro semestrální práci
id long Podle zadaného typu: ID VŠKP práce nebo ID semestrální práce
vracetPlagiatResult Boolean true/false, zda vracet i polozku plagiatResult (muze byt hodne dlouha a je zbytecne ji posilat kdyz ji klient nepotrebuje). Defaultne false.

nastavKontrolaNaplanovana
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Uloží do IS/STAG stav dokumentu 'naplánovaná kontrola' - slouží jako možnost vrátit stav do výchozího stavu
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/nastavKontrolaNaplanovana
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String Typ dokumentu - hodnota 'vskp' - VŠKP nebo 'sp' - semestrální práce.
id long Identifikátor dokumentu

nastavOdeslanoKeKontrole
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Uloží do IS/STAG stav dokumentu 'odesláno ke kontrole'. Je třeba uložit i položku plagitSystem - do kterého systému byl dokument odeslán.
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/nastavOdeslanoKeKontrole
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String Typ dokumentu - hodnota 'vskp' - VŠKP nebo 'sp' - semestrální práce.
id long Identifikátor dokumentu
plagiatSystem String Jaký systém kontroly plagiátů byl použit - z domény PLAGIAT_SYSTEM.

nastavVysledekKontroly
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Uloží do IS/STAG výsledek anti-plagiátorské kontroly u zadaného dokumentu (buď VŠKP - adipIdno a nebo semestrální práce - praceIdno).
HTTP metoda POST
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/nastavVysledekKontroly
Možné vstupní MIME typy application/json
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
arg1 DocumentPlagiatResult

seznamCekajiciNaVysledek
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam dokumentů v IS/STAG, které jsou ve stavu, kdy probíhá kontrola a dokumenty čekají na výsledek kontroly plagiátů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/seznamCekajiciNaVysledek
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String Je-li uvedeno, lze omezit na typ dokumentu. Hodnota 'vskp' - pouze VŠKP. 'sp' - pouze semestrální práce. 'all' nebo neuvedeno - všechny
plagiatSystem String Je-li uvedeno, lze omezit na dokumenty, u nichž je nastaven zadaný systém kontroly plagiátů

seznamKeKontrole
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam dokumentů v IS/STAG, které jsou připraveny k odeslání ke kontrole plagiátů.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/plagiaty/seznamKeKontrole
Možné výstupní MIME typy application/json
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
PG (Anti-plagiátorská kontrola)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
typDokumentu String Je-li uvedeno, lze omezit na typ dokumentu. Hodnota 'vskp' - pouze VŠKP. 'sp' - pouze semestrální práce. 'all' nebo neuvedeno - všechny