terminy
Description Termíny zkoušek
Type REST
Address /ws/services/rest2/terminy
Specifikace
Title terminy

Operation

getTerminyProStudenta
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů pro zadaného studenta - vrací platné termíny + termíny, které jsou neplatné (zrušené), ale student je na nich zapsán. U výsledných termínů vrací i mnoho příznaků, které značí, v jakém stavu je daný termín ve vztahu ke studentovi (tj. zda jej má zapsaný, zda si jej může zapsat, případně proč si jej zapsat nemůže). Vrací defakto datový podklad který je shodný jako portálové stránka pro zápis studenta na termíny.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/getTerminyProStudenta
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
lang String

getTerminyZkousek
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/getTerminyZkousek
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno Long Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra String
zkratka String
semestr String Semestr, neni-li uveden, na semestru nezáleží.
rok String
osCislo String Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle Boolean Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni Boolean Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene Boolean Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane Boolean Zda vyhledat i blokované termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang String

getTerminyZkousekICAL
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo. V ICAL formátu např. pro GoogleCalendar.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/getTerminyZkousekICAL
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno Long Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra String
zkratka String
semestr String Semestr, neni-li uveden, na semestru nezáleží.
rok String
osCislo String Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle Boolean Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni Boolean Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene Boolean Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane Boolean Zda vyhledat i blokované termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang String

odhlasStudentaZTerminu
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Provede odzapsani studenta (osCislo) od zadaneho zkouskoveho terminu (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho odzapisu) nebo jakykoliv jiny text, ktery obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se odzapis nezdaril.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/odhlasStudentaZTerminu
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
termIdno long
lang String

zapisStudentaNaTermin
Garance Garantováno minimálně do 14.7.2025
Comment Provede zapis studenta (osCislo) na zadany zkouskovy termin (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho zapisu) nebo jakykoliv jiny text, ktery obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se zapis nezdaril.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/terminy/zapisStudentaNaTermin
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
termIdno long
lang String