ng_prijimacky
Description Přijímací řízení
Type REST
Address /ws/services/rest2/ng_prijimacky
Specifikace
Title ng_prijimacky

Operation

getDataForPrihlaskaPrint
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Tisk e-přihlášek nebo papírových přihlášek
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_prijimacky/getDataForPrihlaskaPrint
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
vyber_epr_papir String Výběr přihlášek
p_lang String Jazyková verze
rok String Ak. rok přihlášek
p_oznaceni String Označení přij. oboru
p_kolo BigDecimal Kolo přij. řízení
uchazecIdno String Oborové číslo uchazeče
osobIdno String Univerzitní číslo uchazeče
prijmeni String Příjmení
jmeno String Jméno
p_fakulta String Fakulta studenta
p_typ String Typ programu
p_forma String Forma programu
p_jazyk_sp String Jazyk programu
p_stpridno String Studijní program
programKod String Studijní program - kód
p_misto String Místo studia
p_prilohy String Tisknout soubory s přílohami
p_zobrazit_typ_studenta String Tisknout typ studenta
p_strana2 String Tisknout stranu 2
p_strana3 String Tisknout stranu 3
p_strana4 String Tisknout stranu 4
p_predmety String Tisknout předměty (str. 4)
p_fn_stav_prij String Výběr uchazečů
p_rozhodnuti String Kód rozhodnutí
p_priorita String Priorita oboru
p_jen_zapsane String Jen zapisované uchazeče
p_datum_terminu LocalDate Datum termínu
p_zkusebni_komise String Název zkušební komise
p_razeni_uchazecu String Řazení uchazečů

getUchazecInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrací informace o jednom zadaném uchazeči a jeho jednotlivých přijímacích řízeních.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/ng_prijimacky/getUchazecInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
MA (Management)
FA (Faculty Secretary)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_rok String Akademický rok, na který se přijímací řízení koná
p_rodCislo String Rodné číslo
p_osobIdno BigDecimal Univerzitní číslo uchazeče
p_uchazecIdno BigDecimal Oborové číslo uchazeče