help
Description Různé pomocné a interní služby
Type REST
Address /ws/services/rest2/help
Specifikace
Title help

Operation

getStagUserForActualUser
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí informace o IS/STAG roli, které má aktuální (přihlášený) uživatel. Vrací právě jednu roli určenou parametrem stagUser. Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserForActualUser
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForActualUser
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserListForActualUser
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForActualUserV2
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserListForActualUserV2
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForLoginTicket
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserListForLoginTicket
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

getStagUserListForLoginTicketV2
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/getStagUserListForLoginTicketV2
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

invalidateTicket
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Provede zrušení/odhlášení/invalidování zadaného přihlašovacího ticketu. Vždy vrací HTTP 200 a vždy vrací řetězec 'OK'.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/invalidateTicket
Možné výstupní MIME typy text/plain
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

organizaceInfo
Garance Garantováno minimálně do 16.6.2025
Comment Vrátí stručné informace o organizaci
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/organizaceInfo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

testService
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Zkusebni sluzba pouze na testovani volani. Vraci retezec obsahujici zakladni informace.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/help/testService
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
parametr String