Varování: Původní REST rozhraní již není do budoucna udržitelné a nebude nadále rozvíjeno. Přejděte se svými aplikacemi na nové REST rozhraní. Detailní informace a harmonogram přechodu naleznete na této stránce.

ng_studenti
Description Studenti - seznamy
Type REST_OLD
Address /ws/services/rest/ng_studenti
Specifikace
Title ng_studenti

Operation

getStudentAJehoVlastnostiKomplexni
Comment Komplexní datová struktura popisující studenty a jejich vlastnosti - určeno například pro výstup pro data warehouse.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/ng_studenti/getStudentAJehoVlastnostiKomplexni
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
MA (Management)
FA (Faculty Secretary)
SP (Spec. officer)
SR (Study Office Secretary)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_os_cislo String Osobní číslo
p_stav String Stav studenta
p_fakulta String Fakulta studenta
p_typ String Typ programu
p_forma String Forma programu
p_stpridno BigDecimal Studijní program
p_obor String Studijní obor
p_jazyk String Vyučovací jazyk
p_misto String Místo vyuky
p_letZpetUkoncenaStudia String Ukončená studia - počet let nazpět