Varování: Původní REST rozhraní již není do budoucna udržitelné a nebude nadále rozvíjeno. Přejděte se svými aplikacemi na nové REST rozhraní. Detailní informace a harmonogram přechodu naleznete na této stránce.

orion
Description ORION - služby týkající se spojení mezi ORION a IS/STAG na ZČU
Type REST_OLD
Address /ws/services/rest/orion
Specifikace
Title orion

Operation

getKalendarOsoby
Comment Vrátí rozvrh osoby na ZČU podle jejího orion loginu, ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Pokud má osoba více identit (student i učitel, více os. čísel..), vrací všechny identity dohromady. Pro studenta vrací rozvrh jeho předmětů plus termíny zkoušek, na kterých je/byl přihlášen, pro vyučujícího rozvrh jím vyučovaných předmětů a termínů jím zkoušených zkoušek
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/orion/getKalendarOsoby
Možné výstupní MIME typy text/calendar
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Orion login uživatele ZČU
rokOd Long
rokDo Long
semestr String Semestr. Není-li uveden, berou se oba semestry
lang String

getOrionLoginByOsobniCislo
Comment Vrátí Orion login studenta podle jeho osobního čísla. Může vrátit prázdný řetězec - student nemusí mít Orion login.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/orion/getOrionLoginByOsobniCislo
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String

getOrionLoginByUcitIdno
Comment Vrátí ORION login učitele na základě STAGovského ID (ucitIdno).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/orion/getOrionLoginByUcitIdno
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long STAG ID učitele (ucitIdno).

getOsobniCislaByOrionLogin
Comment Vrátí seznam osobních čísel studenta dle jeho zadaného Orion loginu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/orion/getOsobniCislaByOrionLogin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Orion login studenta

getUcitIdnoByOrionLogin
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě ORION uživatelského jména učitele.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/orion/getUcitIdnoByOrionLogin
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
orionLogin String Orion login učitele.