Varování: Původní REST rozhraní již není do budoucna udržitelné a nebude nadále rozvíjeno. Přejděte se svými aplikacemi na nové REST rozhraní. Detailní informace a harmonogram přechodu naleznete na této stránce.

vsp
Description Služby poskytující data pro vizualizaci (studentova) studijního plánu. POZOR - jedná se o INTERNÍ služby, které lze využívat, ale s rizikem, že může kdykoliv dojít k jejich změně a to i bez předchozího ohlášení!
Type REST_OLD
Address /ws/services/rest/vsp
Specifikace
Title vsp

Operation

getStudent
Comment Vrátí kompletní informace o studentovi a jeho rocích studia ("kompletní" znamená z hlediska použití v aplikaci pro vizualizaci plánu).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/vsp/getStudent
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String Osobní číslo studenta

getStudijniPlan
Comment Vrátí kompletní informace o studijním plánu a celé jeho struktuře ("kompletní" znamená z hlediska použití v aplikaci pro vizualizaci plánu).
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/vsp/getStudijniPlan
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno long ID požadovaného studijního plánu