Varování: Původní REST rozhraní již není do budoucna udržitelné a nebude nadále rozvíjeno. Přejděte se svými aplikacemi na nové REST rozhraní. Detailní informace a harmonogram přechodu naleznete na této stránce.

zakaznici
Description Zakaznici IS/STAG - sluzby pro ziskani informaci o instalacich IS/STAG u nasich zakazniku
Type REST_OLD
Address /ws/services/rest/zakaznici
Specifikace
Title zakaznici

Operation

getSeznamProvozovanychWS
Comment Vrati seznam vsech provoznich webovych sluzeb nad IS/STAG u vsech nasich zakazniku.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest/zakaznici/getSeznamProvozovanychWS
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary without logging in